Förskolepersonal, lärare och rektorer

Mälardalens högskola erbjuder kompetensutveckling för förskole- och skolpersonal med kurser för att kunna möta nyanländas elever, lärarlyftet och rektorsprogrammet.

Lärarlyftet

Har du lärarexamen, är anställd som lärare men saknar behörighet för det ämne du undervisar i? Då är du rätt målgrupp för Lärarlyftet.

Lärarlyftet II ska öka ämnesbehörigheten hos lärare med examen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i. Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i.

Läs om våra utbildningar inom Lärarlyftet , där hittar du kommande kurser, seminarier och utbildningar. 

Se även Skolverkets kurskatalog för lärarlyftet.

För mer information kontakta:

Ann Hagernäs
016-15 37 96
ann.hagernas@mdh.se

Fortbildning för rektorer och förskolechefer

Rektorslyftet har ersatts med "Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap", en ettårig fortbildning med inriktning på pedagogiskt ledarskap och skolutveckling.

Utbildningen riktar sig till rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning och arbetat minst ett år som rektor. Utbildningen omfattar 7,5 hp och bedrivs på avancerad akademisk nivå. Syftet med utbildningen är att bidra till att rektorer får de kunskaper som behövs för att utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap när det gäller lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen för skolan. 

För förskolechefer erbjuds fortbildningen  Förskolechefers pedagogiska ledarskap 7,5 hp , vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna. Fortbildningen är inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor med särskilt fokus på utveckling av det pedagogiska ledarskapet. För att delta krävs att ha arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller minst tjugofem procent under två år. 

Läs mer om fortbildningen för rektorer och förskolechefer

För mer information kontakta:

Hans-Olof Gustavsson
016 – 15 51 34
hans-olof.gustafsson@mdh.se

Nyanlända elever

MDH erbjuder på uppdrag av Skolverket olika utbildningar för lärare och skolledare om arbetet med att möta nyanlända elever.

 Läs mer om våra kurser med fokus på nyanlända elever

 

Förskolelyftet

Skolverket har meddelat att satsningen på Förskolelyftet avslutas vilket innebär att inga kurser kommer att starta under 2016. De kurser som startat under 2015 kommer att slutföras som planerat.

Förskolelyftet är uppdragsutbildning med syfte att stärka förskolechefers, förskollärares, barnskötares och annan pedagogisk personals kompetens och därmed öka förskolans måluppfyllelse.

Läs mer om  Förskolelyftet . Där kan du hitta intressanta kurser, utbildningar, seminarier och annan relevant fortbildning för dig som arbetar inom förskolan.

För mer information kontakta:

Ann Hagernäs
016-15 37 96
ann.hagernas@mdh.se