Förskolepersonal, lärare, skolpersonal och rektorer

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap. Här erbjuds kurser för förskolepersonal, skolpersonal, lärare och rektorer. Det sker bland annat på uppdrag av Skolverket men MDH erbjuder även andra kurser.

Läs mer om MKL:s verksamhet och vilka kurser som erbjuds på MDH