Premium - Kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin

Nu har du som arbetar med kvalitet, logistik, produktion och underhåll inom tillverkningsindustrin möjlighet att utveckla din kompetens, samtidigt som du arbetar. Hösten 2018 startar MDH, i samverkan med Jönköping University, JU, ett antal kostnadsfria kurser som vänder sig till nyckelpersoner på företag inom tillverkningsindustrin.

Expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling

Syftet med projektet Premium, expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling, är att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom områdena kvalitet, logistik, produktion och underhåll. 

Sverige är starkt beroende av tillverkningsföretag som är konkurrenskraftiga globalt. Tillverkningsindustrin står dock inför stora utmaningar som omfattar nya tillämpningar och tekniker som additiv tillverkning och digitalisering. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företagen bli bättre på att hantera snabba förändringar, ta till sig ny teknik och kunna möta det ökade kravet på att kunna introducera nya produkter effektivt och på kort tid.

Genom Premium får du, som nyckelperson inom tillverkningsindustrin, möjlighet att utveckla din kompetens inom kvalitet, logistik, produktion och underhåll, och därmed förberedas inför de nya utmaningar som industrin står inför.

Projektet finansieras av KK-stiftelsen, inom ramen för programmet Expertkompetens. Målet med programmet är att stödja utveckling och genomförande av utbildningar på avancerad nivå, där kompetensen hos starka forskningsmiljöer matchar strategiska kompetensbehov hos företag. Inom projektet Premium har MDH, tillsammans med JU, tio företag och tre branschorganisationer, utvecklat fyra pilotkurser som ges under hösten 2018. Alla kurser ges på engelska.

 

Kurser inom Premium:

Industriell underhållsutveckling, 5 hp

Konkurrenskraftiga produktionssystem, 5 hp

Simulering av produktionssystem, 5 hp

Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem, 5 hp

Hur ansöker jag? 

Under hösten 2018 ges pilotkurser inom Premium, som endast går att söka av anställda på de företag som ingår i projektet.

Ansök till kurs

Du måste också skicka in kopia på ditt gymnasiebetyg, akademiska meriter och tjänstgöringsintyg för att styrka behörigheten. Meriterna skickas till premium@mdh.se eller via post till

Mälardalens högskola

IDT, PREMIUM

Box 325, 631 05 Eskilstuna.

 

Sista ansökningsdag till höstens pilotkurser är den 2 maj. 

 

Hur vet jag om jag är behörig?

För att vara behörig till kurserna inom Premium krävs att du har akademiska meriter samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från tillverkningsindustrin. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

Läs mer om ansökan och antagning

Behörighetskraven kan skilja mellan de olika kurserna. För att veta vilka behörighetskrav som gäller,  se respektive kurs.