Kontakta oss!

 

Jag vill veta mer om MDH:s samverkansavtal

Kontakter inom strategiska samverkansavtal

Jag vill fortbilda mig och mina kollegor

Kontakter för kompetensutveckling

Jag vill veta mer om forskning och utveckling

Kontakter inom forskning och utveckling

Jag vill diskutera exjobb, jobb eller praktik

Kontakta Karriärtorget

Jag vill veta mer om möjlig samverkan med akademierna

Kontakter för samverkan med akademierna

Jag vill diskutera entreprenörskap och innovation

Kontakta Idélab