Samarbete med näringsliv och offentlig sektor

Mälardalens högskola samverkar med näringsliv och offentliga aktörer i regionen, bland annat inom forskning, exjobb och utbildning inom våra strategiska partnerskap.

Samverkan med näringsliv

Vill du veta med om våra samverkansavtal med näringslivet? Kontakta:

Anna Bärgård, processledare för näringsliv
021-10 70 47
anna.bargard@mdh.se

Samverkan med offentlig sektor

Vill du veta med om våra samverkansavtal mer offentlig sektor? Kontakta:

Lotti Svebéus, fundraiser
021-10 31 20
charlotta.svebeus@mdh.se