Forskning och utveckling

Har ditt företag eller din organisation ett problem eller frågeställning som skulle behöva utforskas? Vi har många kompetenta forskare och vill gärna hitta forskningssamarbeten som är relevanta för våra forskningsområden.
Kontakta forskningssamordnare på berörd akademi.

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Lene Martin
016-15 32 02
lene.martin@mdh.se

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Pablo Camacho Sanhueza
021-15 17 82
pablo.camacho.sanhueza@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Anette Sandeberg
Forskningsledare utbildningsvetenskap
021-10 14 04
anette.sandberg@mdh.se

Sergei Silvestrov
Vetenskaplig ledare matematik/tillämpad matematik
021-10 15 24
sergei.silvestrov@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik
Mikael Sjödin
021-10 73 23
mikael.sjodin@mdh.se

Yvonne Eriksson
016-15 36 99
yvonne.eriksson@mdh.se