Samverkansplattformar

Mälardalens högskola driver varje år hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

Nedan hittar du ett urval av våra större samverkansplattformar: