• Workshop om hur näringsliv och högskola kan mötas på bästa sätt.

     

Projekt för ökad samverkan med små och medelstora företag

"Entré-SME" är ett ettårigt projekt med syfte att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att utveckla nätverk och arbetsmetoder för ökad samverkan med små och medelstora företag.

Det övergripande syftet med projektet är att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att företag, studenter och lärare tillsammans utarbetar arbetsmetoder för att systematisera samverkan med SME (små och medelstora företag) i utbildningen.

För att öka företagens tillgång till rätt kompetens handlar projektet också om att skapa mötesplatser såsom exjobb för studenter på uppdrag av företagen, praktik för högskolans lärare samt gemensam konceptutveckling där företag och studenter utvecklar idéer och löser problem.

För att öka företagens tillgång till rätt kompetens på lång sikt, handlar projektet även om hur lärarutbildningen vid MDH förbereder studenterna för det framtida uppdraget som lärare. I samverkan med företag ska former för kontakter skola - näringsliv i undervisningen utvecklas inom projektet.

– Näringslivet är intresserade av att dagens skola bidrar till att utveckla kreativa och självständiga individer. Ett sätt att främja elevers kreativitet är att de får arbeta med verkliga problem och utmaningar tillsammans med företagen, säger Sara Hägglund som kommer att ansvara för delprojektet kring lärarutbildningen inom Entré-SME.

En bekräftelse

Projektledare Gabriella Mast-Weggeman är glad över möjligheterna som projektet innebär.

– Projektet är en bekräftelse på högskolans ambition att öka samverkan med små och medelstora företag. Det här skapar också en legitimitet och ekonomiska resurser att utveckla samverkan internt mellan lärare och studenter. Vi hoppas också på värdefulla erfarenhetsutbyten med andra lärosäten som fått medel från Tillväxtverket inom samma utlysning, säger hon.

Ökad samverkan

Projektet, som kommer att pågå under ett år, är i linje med högskolans strategi för att öka och formalisera samverkan med SME-företag. Det bygger vidare på MDH:s satsningar på entreprenörskap som skett med stöd av Tillväxtverket 2012-2015.

Projektet samordnas av akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) och genomförs tillsammans med akademin för innovation, design och produktutveckling (IDT) och akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK). Projektet kommer att bedrivas i nära samverkan med bl.a. Eskilstuna kommun, Regionförbundet Sörmland, Strängnäs Business Park och Företagarna Eskilstuna-Torshälla

Mer information

 

Gabriella Mast Weggeman , projektledare, 016-155 165

Sara Hägglund , biträdande projektledare, 016-15 3628