Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en tvärvetenskaplig forskningssatsning vid Mälardalens högskola (MDH) för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

Arenan är till för forskare, organisationer och företag som vill vara med och utveckla nästa generations hälso-och välfärdsteknik med fokus på barns, vuxnas och äldres behov, efterfrågan, erfarenheter och upplevelser av olika typer av hälso- och välfärdsteknik i vardags- och arbetsliv.

 

Arenan är en kunskapsproducerande aktör som fungerar som stöd i innovationsprocessen och utför tester och utvärderingar av nya produkter och tjänster inom hälso- och välfärdsteknik. Vi anordnar aktiviteter och mötesplatser för olika aktörer till exempel i form av seminarier, workshopar, temadagar och kompetensråd.

Förutom att skapa goda möten och kontakter med organisationer och intressenter inom området hälso- och välfärdsteknik arrangerar och deltar Arenan i nationella och internationella konferenser inom området. Arenan initierar även större och mindre samproducerande forskningsprojekt samt förmedlar rätt kompetens till uppdragsforskning.