Idélabs externa samarbetspartners

Idélab har flera externa samarbetspartners inom Mälardalsregionen med ett brett spann av kompetenser som kan vara värdefulla för din idé och affärsutveckling. Nedan ser du ett urval av våra samarbetspartners.

 

Create

Genom vårt samarbete med Create Business Incubator får Idélab tillgång till erfarna affärsutvecklare som kan hjälpa våra klienter att vidareutveckla sina idéer. Vi har också flyttat Idélabs inkubator till Creates lokaler på Expectrum i Västerås och Munktell Science Park i Eskilstuna, så att våra klienter kommer ut i en kreativ miljö utanför högskolan där de träffar andra entreprenörer. Vidare så genomför vi gemensamma workshops och andra event till förmån för våra klienter, tillsammans med Create.

KTH innovation

Vårt långsiktiga samarbete med KTH Innovation finansieras genom ett regleringsbrev som ger KTH Innovation uppdrag att stödja andra högskolor i deras arbete med att nyttiggöra kunskap. Inom ramen för samarbetet får Idélabs klienter möjlighet att söka finansiering för att verifiera sina idéer, till exempel genom marknadsundersökningar och patentansökningar. Idélab har också utvecklat metoder och processer baserat på KTH Innovations verksamhet för att underlätta samarbetet.

ALMI Stockholm Sörmland och ALMI Mälardalen

Almi är en central aktör inom innovationsstödsystemet och Idélab samverkar med Almi både i Sörmland och Västmanland. Genom vår samverkan får våra klienter möjlighet att söka finansiering för verifiering av idéer samt utveckling av prototyper och liknande. Klienter kan också få stöd från Almis erfarna affärsutvecklare.

Innovationsrådet i Västmanland

Innovationsrådet utgörs av representanter från de största aktörerna inom innovationsstödsystemet i Västmanland. Idélabs klienter kan erbjudas möjlighet att ‘pitcha’ sina idéer inför rådet för att få stöd i affärsutvecklandet. Rådet kan hjälpa klienter att hitta relevant kompetens för att bygga bolag, direkt affärsrådgivning samt identifiera möjliga finansiärer. Idélab är en permanent medlem av rådet