Minstinnovation

Syftet med Minstinnovation är att hjälpa små och medelstora företag att omsätta ny kunskap inom inbyggda system i sina verksamheter. Projektet är en vidareutveckling av satsningarna Tekniq och Minst, program med ursprung från forskningsprofilen Inbyggda system på akademin Innovation, Design och Teknik (IDT) vid Mälardalens högskola.

Projektet Minstinnovation i Mälardalen Steg 2 ska stimulera till produktutveckling med inbyggda system där tekniken är ett medel för hållbar utveckling. Med forskare, lärare och studenter i högre årskurs tillsammans med privata specialister erbjuds företagen en resurs som kan göra en matchad och behovsprövad insats på tillämpningsnivå i företagens FoU-projekt. Målgruppen är små och medelstora företag som härigenom får en ingång till aktuell forskning och kunskap som kan påverka företagets utveckling.

Minstinnovation i Mälardalen Steg 2 delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom Europeiska Unionen enligt devisen ”En investering för framtiden”.

Kontakt
Anders Martinsen
tel: 021-10 31 07
anders.martinsen@mdh.se


Läs mer på projektets webbplats: www.minstinnovation.se