Robotdalen

Inom Robotdalen samverkar näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län. Samarbetet går ut på att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik.

Kontakt
Erik Lundqvist,
tel: 021-10 70 26
erik.lundqvist@mdh.se

Projekttid: 2003-2013

Huvudfinansiärer: Vinnova och Regionala strukturfondsprogrammet mål 2 Östra Mellansverige

Läs mer: www.robotdalen.se