Samhällskontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region.

Om Samhällskontraktet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Stolta engelsklärare!

English Teachers Sharing är ett nätverk med mottot ”Proud to be an English teacher”. Bli medlem och ta del av mötesplatser om aktuell forskning och erfarenhetsutbyte.

Läs mer och anmäl dig här

Projekt om nyanlända

Forskningsprojektet Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling presenterar preliminära resultat efter det första året.

Ta del av de preliminära resultaten

Arbetsverktyg för föräldrastöd

Forskningsprojektet FÖRST har tagit fram ett arbetsverktyg för behandlingspersonal som arbetar med föräldrar.

Nätutbildningen: Arbetsverktyg för relationsbyggande bemötande

 

Webbaserad utbildning för jämställd förskola

MDH och Eskilstuna kommun har lanserat det webbaserade utbildningspaketet ”Jämställd förskola”.

Jämställd förskola - Nu bryter vi mönstret

Inspiration för dig som VFU-handledare

Du som VFU-handledare, anmäl dig till Inspirationsdagen i Eskilstuna 14 februari eller i Västerås 15 februari. Tema är Peer learning - samlärande för studenter i par.

Anmäl dig redan idag!

Bemötandedagarna

Ta del av konferensen i efterhand genom filmer med bland annat föreläsarna Andreas Ring, Tomas Genusfotografen Gunnarsson och Marie Ernsth Bravell.

Bemötandedagarna 2017

 

Samhällskontraktets kalender

  • Är detta något som kommer att stå på löpsedlar runt om i landet om några år? Det talas allt mer om basinkomst eller medborgarlön, d v s en icke-villkorad ersättning baserad på medborgarskap. Idag finns försök i bland annat Finland och Nederländerna. Är detta framtiden även i Sverige?

  • Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor och sjuksköterskestudenter vid MDH att träffas och knyta värdefulla kontakter.

  • Lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget. Denna gång ligger fokus på Peer learning - samlärande för studenter i par under VFU.