Framtidens arbetsliv

Ett av Samhällskontraktets samverkansområden är Framtidens arbetsliv med fokus på ett arbetsliv i förändring. Kommuner och andra organisationer inom välfärdssektorn behöver rekrytera över 420 000 medarbetare fram till år 2019. De stora rekryteringsbehoven beror på pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Inom Framtidens arbetsliv handlar frågorna i första hand om hur kommuner och landsting bör agera och arbeta för att vara attraktiva arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad. Det handlar om att stärka välfärdssektorns arbetsgivarmärke och lyfta fram yrken inom välfärdsbranschen genom bland annat karriärstödjande aktiviteter.

Hösten 2014 initierade Samhällskontraktet en ny satsning: Välkom - Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning. Forskningsprojektet undersöker bland annat hur kommuner och landsting kan bli mer attraktiva arbetsgivare och vilka orsakerna är till den höga personalomsättningen i vissa yrken.

Läs mer om Välkom och tidigare projekt inom Framtidens arbetsliv under länkarna i menyn till vänster. Där finns bland annat information om det nyligen avslutade forskningsprojektet STOLT - om yrkesstolthet och organisationsidentitet.

 

 

För mer information om mötesplatser mellan studenter, utbildning och arbetsliv, se Karriärtorget.