Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en vidareutveckling av Samhällskontraktet inom hälsa och välfärd. MKHV startade 2013 i samarbete mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Vid halvårsskiftet 2014 anslöt Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Arrangemang inom MKHV

  • Varmt välkommen till en inspirationsdag där du som VFU-handledare får lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget.

  • Varmt välkommen till en inspirationsdag där du som VFU-handledare får lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget.

  • Bemötandedagarna är en kompetensutvecklingsdag för dig som medarbetare inom Samhällskontraktets parter: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Bemötandedagarna är lärorika, inspirerande och utmanande dagar där du får chans att reflektera över olikheter, värderingar och fördomar i möten med andra människor.

  • Bemötandedagarna är en kompetensutvecklingsdag för dig som medarbetare inom Samhällskontraktets parter: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Bemötandedagarna är lärorika, inspirerande och utmanande dagar där du får chans att reflektera över olikheter, värderingar och fördomar i möten med andra människor.

  • För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen som är den 6 oktober, arrangeras en föreläsning med Gunilla Matheny. Föreläsningen ges den 4 oktober på MDH i Västerås och den 5 oktober på MDH i Eskilstuna.