Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en vidareutveckling av Samhällskontraktet inom hälsa och välfärd. MKHV startade 2013 i samarbete mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Vid halvårsskiftet 2014 anslöt Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Arrangemang inom MKHV