Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom MKHV drivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsa- och välfärdsområdet.

Våra projekt

Utvärdering av MKHV

Från starten har MKHV följts och utvärderats i form av följeforskning för att öka kunskaperna och ta vara på erfarenheter.

MKHV-utvärdering (pdf 191 kB)

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har vu byggt upp ett kontaktnät där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner.

Kontakta oss inom MKHV

Arrangemang inom MKHV