PFA – Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt

Utbildningsinnovationen Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt (PFA) grundar sig i samverkan mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola som började 2010. Den tidigare samverkan har innehållit en pilot/interventionsstudie, rapporter (2011; 2013) och en bok (2015).

Parallellt med samverkan har Eskilstuna kommun i utbildningsinsatser infört PFA som arbetssätt i all omsorgsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet har varit lyckosamt och rönt stort nationellt intresse (bokförsäljning och nationell export av utbildningen; 900 böcker har sålts, 600 medarbetare och 30 chefer har utbildats i PFA) och även ett växande Europeiskt intresse.

Projektet mobil forskare -PFA samfinansieras av MKHV och Eskilstuna kommun. Uppdraget gäller vidare samverkan i att dokumentera och utvärdera PFA internationellt i vetenskapssamhället (vetenskaplig granskning sk. peer review) i en internationell vetenskaplig publikation samt att med gemensamma kunskaper och erfarenheter vidareutveckla implementerings- och utvärderingsmodeller för PFA.

Projektet genomförs i samarbete mellan Christine Gustafsson (MDH), Marie Skoghill (Utvecklingsledare Eskilstuna kommun), Anders Lindström och Karin Löwenborg (utvecklare Eskilstuna kommun). Projekttiden är från 1 december 2016 till 31 maj 2017.

Läs mer om PFA.