• Kompetensutveckling

  Mälardalens högskola arbetar aktivt för att utveckla kurser och program som stärker förskollärares och lärares kompetens och position på arbetsmarknaden. Läs mer på vår sida för
  Kompetens och fortbildning.

 • Skolutveckling

  Genom MKL drivs ett flertal projekt i syfte att bidra till skolutvecklingen inom regionen. Här kan du läsa mer om våra Skolutvecklingsprojekt!

   

 • Forskning och forskarutbildning

  Anette Sandberg är professor i pedagogik och forskningsledare för utbildningsvetenskap. Läs mer på vår forskningswebb om forskningsprojekt som drivs i samverkan mellan MDH och regionen.

 • Kompetensförsörjning

  MKL medverkar i Skolverkets satsning på utbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare. Syftet är bland annat att stärka eleverna så de kan göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete. Läs mer på Skola-arbetsliv.

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

Inom ramarna för MKL bedrivs forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt och kompentensutveckling för personal i förskola och skola. MKL erbjuder fysiska och digitala mötesplatser mellan forskare, studenter, förskollärare, lärare, rektorer och andra personer med intresse för skolutveckling.

Framtidens förskollärare – nu bryter vi mönstret!
Tillsammans med Eskilstuna kommun tar MDH krafttag för en mer jämställd förskola.
Läs mer om projektet här!

 


Nätverk för engelsklärare!
English Teachers Sharing är ett nätverk för engelsklärare i Mälardalen. Via nätverket erbjud fysiska och digitala mötesplatser där lärare får ta del av aktuell forskning och utbyta erfarenheter med varandra. 
Läs mer här!


LUNT - nytt nätverk för NT-lärare!
Vi vill bidra till utvecklande möten mellan lärare i ungdomsskolan, lärare och forskare på högskolan, men även dess studenter, samt andra aktörer inom naturvetenskap och teknik i samhället.  Läs mer här!