Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 

Anmälan till inspirationsdagarna

Du som VFU-handledare kan nu anmäla dig till inspirationsdagen i Eskilstuna 14 februari eller i Västerås 15 februari. Temat är Peer learning - samlärande för studenter i par. Evenemanget brukar bli fullt snabbt så anmäl dig redan idag.

Lyssna på förskolebyrån

Förskolebyrån är en podd av MDH-forskaren Mia Heikkilä om aktuella frågor som rör förskolan.

Förskolechef vid Turbo förskola om samarbetet med MKL

Ett av de forskningsprojekt som MKL finansierar just nu är Kompetens för teknik i förskola. Projektet genomförs av forskare från MDH, tillsammans med Sala kommun och Strängnäs kommun. En förskola som har valt att vara med är Turbo förskola i Sala. Anna-Lena Persholt är biträdande förskolechef. Här berättar Anna-Lena om deras medverkan.

 

Anmäl dig till karriärdagen idag!

8 mars 2018 anordnas karriärdagen för blivande förskollärare och lärare på MDH i Eskilstuna. Dagen ger dig möjlighet att träffa studenter och berätta om din verksamhet och karriärmöjligheter.

 

Kalender

  • Är detta något som kommer att stå på löpsedlar runt om i landet om några år? Det talas allt mer om basinkomst eller medborgarlön, d v s en icke-villkorad ersättning baserad på medborgarskap. Idag finns försök i bland annat Finland och Nederländerna. Är detta framtiden även i Sverige?

  • Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor och sjuksköterskestudenter vid MDH att träffas och knyta värdefulla kontakter.

  • Lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget. Denna gång ligger fokus på Peer learning - samlärande för studenter i par under VFU.

  • Exjobbsdagen erbjuder arbetsgivare och studenter att mötas för att prata om möjligheter till examensarbeten.

  • Välkommen att vara med på vår karriärdag för blivande lärare och förskollärare.