F som i Forskningscirkel

Forskningscirkeln som forum för möte mellan det dagliga arbetet och forskningen.

Det finns många sätt att lära sig nya saker, en forskningscirkel är en modell om man vill fördjupa sina kunskaper inom ett speciellt område eller bedriva utvecklingsarbete mer professionellt. I forskningscirklar finns det en koppling mellan deltagarnas dagliga arbete och den aktuella forskning de bedriver.

Under tiden cirkeln pågår försöker man medvetet ha ett ”forskande öga” och genom att ta ett steg tillbaka skapa utrymme för reflektion. En forskningscirkel är därmed ett forum där deltagarna kan beskriva sina nya iakttagelser och
förhoppningsvis gemensamt nå nya insikter.

Föreläsare

Max Jakobsson och Ildikó Asztalos Morell, Mälardalens högskola, gav en introduktion till forskningscirkeln som metod. De presenterade även sina erfarenheter från projektet JämBredd där frågor om jämlikhet och mångfald fått ny belysning genom forskningscirklar. (JämBredd är ett EU-finansierat projekt för utbildning och lärande inom genus- och mångfaldsområdet.)

Sammanfattning föredrag: F som i Forskningscirkel (pdf 361 kB)

Presentation - Forskningscirkel, I A Morell (pdf 479 kB)

Presentation - Forskningscirkel, M Jakobsson (pdf 508 kB)