Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Vi vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDH tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg. I mindre grupper som möts månadsvis får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar. Tillväxtmotorn hjälper dig att ta steget!

Vi vänder oss till dig:

  • som är företagsledare eller har en ledande befattning på företaget
  • med max 30 anställda
  • som har ett företag som varit igång ett par år
  • som har ett företag som vill växa

Detta får du:

Genom affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn får du värdefulla kontakter med MDH, vilket ofta leder till samarbeten med våra studenter. Du håller dig dessutom uppdaterad om aktuella utbildningar och forskning. Och får möjligheten att diskutera vardagens utmaningar och tankar med andra företagsledare i små och medelstora företag.

Affärsutvecklingsprogrammet pågår under 13 månader där vi erbjuder föreläsningar inom bland annat affärsplanering och strategier. Dessutom får du del av erkända experter och företagsledares kompetens. Vi träffas månadsvis och i mindre grupper.

Samarbete med andra aktörer

Tillväxtmotorn drivs av MDH och verkar för samverkan mellan näringsliv och akademi. Programmet sponsras av Sparbanken Rekarne och Sörmlands sparbank och företagsgrupper finns i Eskilstuna, Strängnäs och Västra Mälardalen.