Examens-och kursbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis eller kursbevis. Båda är dokument som visar att du genom studier uppfyllt kraven för viss examen eller kurs.

Examensbevis

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Examensbeviset visar vilken typ av examen du fått, vilka kurser som ingår i din examen, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Dessutom får du ett Diploma supplement, som är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.

Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska. Fullgjorda kursfordringar kan ingå i en examen. Du kan ta med kurser från andra högskolor och universitet.