Studentkalender

 • Avslutningshögtiden riktar sig till studenter som gick sin sista termin hösten 2016.

 • Under våren besöker Försvarsmakten Karriärtorget i Västerås.

 • Karriärtorget anordnar en föreläsning om LinkedIn i samarbete med Academic Work.

 • Under våren besöker Kriminalvården Karriärtorget i Västerås.

 • Introduktionsdag för nya programstudenter

  8 feb 2017 | Konferenser och evenemang

  Du som ny programstudent hälsas välkommen till MDH för introduktionsdag!

 • För andra året i rad anordnas en karriärdag för sjuksköterskestudenter vid Mälardalens högskola.

 • MDH och Eskilstuna Stadsmission bjuder in till öppen föreläsning med Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Föreläsningen grundas i ett femtonårigt forskningsprojekt om unga människor som i början av år 2000 använde heroin. Philip Lalander går bakom myter och föreställningar om missbruk, för att på så sätt kunna ge en nyanserad bild av missbruksproblem och vägen ut ur missbruk.

 • Fritt fall ner i fattigdom

  10 feb 2017 | Föreläsningar och seminarier

  MDH, Eskilstuna Stadsmission och Desination Eskilstuna bjuder in till ett panelsamtal kring fattigdom och olika former av utsatthet och utanförskap i dagens Sverige.

 • Den 16 februari 2017 arrangerar akademin för hälsa, vård och välfärd, i samarbete med Karriärtorget och Akademikerförbundet SSR en karriärdag för studenter som läser det beteendevetenskapliga programmet, och för arbetsgivare som vill komma i kontakt med studenter.

 • Var med och fira att MDH fyller 40 år. Välkommen på tårtkalas tillsammans med dina studiekompisar och högskolans medarbetare.

 • Var med och fira att MDH fyller 40 år. Välkommen på tårtkalas tillsammans med dina studiekompisar och högskolans medarbetare.

 • Exjobbsdag light

  22 feb 2017

  Läsårets tredje exjobbs- och uppdragsdag genomförs i light-format i Västerås i samband Kårens arbetsmarknadsmässa Högvarv.

 • ABB Challenge

  23 feb 2017

  ABB arrangerar tillsammans med MDH ett speciellt event exklusivt för MDH studenter.

 • Den 8 mars 2017 anordnar Mälardalens högskola en karriärdag för blivande förskollärare och lärare. Dagen ger möjlighet för aktörer inom såväl kommunal som privat sektor att träffa studenter och berätta om sina verksamheter och karriärmöjligheter.

 • Installationsföreläsningar och Hedersdoktorernas dag

  28 apr 2017 | Övrigt Konserter Föreläsningar och seminarier

  Ta del av föreläsningar av nya professorer, hedersdoktorer, mottagare av pedagogiskt pris och samverkansmedalj inför Akademisk högtid. Vid lunchtid framträder studenter från kammarmusikprogrammet i Länken.

 • Akademisk högtid

  28 apr 2017 | Disputationer och licentiatseminarier Konserter Konferenser och evenemang Övrigt

  Akademisk högtid hålls den 28 april i Västerås konserthus. Då firar MDH rektorsinstallation, professorsinstallation och promovering av doktorer och hedersdoktorer. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och samverkansmedalj samt gästprofessorn till Alva Myrdals minne.