Studentkalender

  • Välkomstdag och introduktionsföreläsningar 24-25 augusti

    24 aug 2017 | Konferenser och evenemang Föreläsningar och seminarier

    Höstterminen 2017 inleds den 24 augusti med en välkomstdag. Dagen startar men en gemensam timme där du hälsas välkommen och får information om Mälardalens högskola. Därefter tar linjeföreningarna över och guidar på campus. 25 augusti fortsätter vi med introduktionsföreläsningar där du får allmän information som är till nytta för dig som student.