Störningar i Blackboard

Driftinformation

Datum: 2017-02-11

Under nätter mellan lördagar och söndagar 23:00-07:00 rekommenderar vi att ni inte arbetar i Blackboard.

Det förekommer störningar i Blackboard vilket gör att systemet inte fungerar som det ska.Vi arbetar med att lösa problemen.
Under nätter mellan lördagar och söndagar 23:00-07:00 rekommenderar vi att ni inte arbetar i Blackboard.
Arbetet förväntas pågå under flera lördagsnätter framöver och vi meddelar när systemet fungerar som det ska igen.