Bli bra på akademiskt skrivande!

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-03-27
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Högskolebiblioteket i Eskilstuna

Språkpedagogen Malin Larsson har drop-in och svarar på frågor och ger
tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande. Ta med texten du vill
utveckla, har frågor kring.