Föreläsning: Tidiga tecken på försämrade funktioner och sjukdom

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-03-22
Tid: 08.30 - 12.00
Plats: Aula Collegium, Drottninggatan 12, MDH i Eskilstuna

Jobbar du med eller ska du jobba med åldrande personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning? Varmt välkommen på en föreläsning med Barry Karlsson, specialist i neuropsykologi, verksam som forskare och utredare och handledare inom neuropsykiatriska verksamheter!

 

Föreläsningens innehåll

• Historiskt perspektiv
• Normaliseringsprincipen
• Intellektuell funktionsnedsättning & utvecklingspsykologi
• Psykisk och fysisk hälsa vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar
• Demenspanorama, demografi, prevalens och demensfakta
• Problemskapande beteende
• Bemötande och 10-års regeln
• Etiska förhållningssätt
• Att optimera ett friskt åldrande
• Institutionella& personliga hinder
• Kort om palliativ vård

Inbjudan till föreläsning med Barry Karlsson (pdf 318 kB)

Anmälan

Anmäl dig senast den 16 mars via e-post till anne-marie.hildenborg@eskilstuna.se

Det är kostnadsfritt att delta.

Arrangörer

Föreläsningen arrangeras av Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV), inom Samhällskontraktet, och Eskilstuna kommun.

Läs mer om Samhällskontraktet och MKHV