Ansökan om examensbevis

Grattis till dig som har klarat av din utbildning här på MDH! Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om ditt examensbevis.

Det är viktigt att komma ihåg att du ansöker om examen hos den högskola eller det universitet där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat.

Så här ansöker du om examensbevis

Du gör din ansökan om examensbevis i Studentportalen. Logga in på Studentportalen . Där hittar du instruktioner för hur du går tillväga.

Om du inte har ett aktivt studentkonto gör du ansökan på en blankett, se länk till höger. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till Sektionen för antagning och examen. Även forskare ansöker om examen på blankett.

  • Fyll i ansökan enligt anvisningarna på blanketten. Om någon/några av kurserna som ska ingå i examensbeviset är lästa på andra lärosäten, måste du bifoga vidimerad kopia av studieintyg eller kursbevis för dessa
  • Kontrollera att dina studieresultat finns registrerade, endast fullgjorda kursfordringar kan tas med i examen och kurser får inte ha överlappande innehåll. Om något skulle saknas, kontakta Studenttorget innan du lämnar in din ansökan.
  • Om du fått någon kurs, antingen hel eller del av, tillgodoräknad måste beslut om detta bifogas ansökan
  • Ansökan på blankett skickas eller lämnas till Sektionen för antagning och examen

Ansökningsblanketter

Ansökan om examensbevis på grund och avancerad nivå (pdf 54 kB)

Ansökan om examensbevis för lärare/speciallärare/specialpedagog (pdf 61 kB)

Ansökan om examensbevis för forskare (pdf 50 kB)