Blackboard

Blackboard innehåller en rad administrativa verktyg som stödjer studenten och läraren under kursens gång.

För att få tillgång till lärplattformen krävs det att du hämtat ut ditt samt registrerat dig på kursen.

Blackboard är en webbaserad inlärningsmiljö. I Blackboard kan lärare lägga ut kursmaterial som du som student behöver i dina studier. Verktyget används även för kommunikation mellan dig och läraren och mellan dig och dina studiekamrater.

Du får tillgång till din kurs på Blackboard dagen efter att du blivit registrerad på din kurs, detta under förutsättning att kursen startat och har att kursen har en kursplats i Blackboard.

Till inloggning för Blackboard