Uppropsinformation

För att behålla din studieplats behöver du närvara på uppropet, fysiskt eller digitalt. Här söker du fram vad som gäller för din utbildning. Du kan söka på kurs-/programnamn, anmälningskod och kurskod, något du hittar i ditt antagningsbesked. Observera att datum, tid och plats kan komma att ändras fram till dagen innan uppropsdagen. Kom därför ihåg att kontrollera webbschemat så att du har koll på var och när du ska vara på plats. Välkommen hit till MDH!

 

3D-modellering - grundkurs (KIT173)

Anmälningskod: MDH-24047 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Roll call via e-mail to peter.linejung@mdh.se during 28/8-10/9. All further course info available on https://blackboard.mdh.se.
Anmälningskod: MDH-24097 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L325
Moment:
Kursintroduktion/Introduktion till 3D-program

Abstrakt algebra (MMA501)

Anmälningskod: MDH-21064 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll call and lecture 1

Additiv tillverkning (PPU205)

Anmälningskod: MDH-24062 Datum: 2017-08-29 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Kursstart och upprop

Affärer på globala marknader (FOA211)

Anmälningskod: MDH-23088 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Affärsbaserad produkt- och processutveckling (PPU416)

Anmälningskod: MDH-24071 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop

Akademisk engelska (ENA801)

Anmälningskod: MDH-21008 Datum: 2017-08-28 Tid: 17:15-18:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Upprop/Roll-call + Academic English seminar 1

Amning och anknytning (VAE157)

Anmälningskod: MDH-22029 Datum: 2017-10-03 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Moment:
Fördjupning i amningsprocessen

Analytical Finance (RMV20)

Anmälningskod: MDH-41819 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-016
Moment:
Programupprop, Analytical Finance

Analytisk finans I (MMA707)

Anmälningskod: MDH-21068 Datum: 2017-08-28 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Analytisk finans II (MMA708)

Anmälningskod: MDH-21071 Datum: 2017-11-06 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Analytisk finans med MATLAB (MAA312)

Anmälningskod: MDH-21040 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Andraspråksinlärning (SSA220)

Anmälningskod: MDH-21077 Datum: 2017-11-09 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Anpassa och ordinera fysisk aktivitet (FYS015)

Anmälningskod: MDH-22027 Datum: 2017-09-18 Tid: 09:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop och registrering Webkurs

Arbete och organisation (SOA409)

Anmälningskod: MDH-22040 Datum: 2017-10-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Associationsrätt (EHA006)

Anmälningskod: MDH-23068 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Att främja barns och ungas psykiska hälsa (FHA061)

Anmälningskod: MDH-22041 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Moment:
Upprop och kursgenomgång

Att informera med text (ITE118)

Anmälningskod: MDH-24048 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Intro och upprop

Att utveckla organisationer och ledarskap (FOA113)

Anmälningskod: MDH-23076 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Avancerad ekonomisk styrning och strategisk ekonomistyrning (FOA318)

Anmälningskod: MDH-23030 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Avancerad externredovisning (FOA319)

Anmälningskod: MDH-23031 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Begripliga texter (ITE235)

Anmälningskod: MDH-24056 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Beteendemedicinska teorier och modeller (FYS016)

Anmälningskod: MDH-22017 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Registrering i Diskussioner, Blackboard
Kommentar:
Upprop sker på Blackboard. Info om registrering och Blackboard finns på mdh.se/student/nystudent

Beteendevetenskapliga programmet (GKV03)

Anmälningskod: MDH-42806 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Introduktion beteendevetenskapliga programmet

Bildval och bildstrategier (ITE320)

Anmälningskod: MDH-24089 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
Intro, upprop

Branschanalys och yrkesorientering (ITE305)

Anmälningskod: MDH-24086 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L219
Kontakt:
Moment:
Registrering, Introduktion

Byggnaders energisystem (ERA209)

Anmälningskod: MDH-23020 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Föreläsning/Handledning

Byggnadsteknik 1 (BTA125)

Anmälningskod: MDH-23060 Datum: 2017-08-29 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Byggnadsteknik 2 (BTA127)

Anmälningskod: MDH-23006 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

CAD fördjupning, distanskurs (MTA201)

Anmälningskod: MDH-24075 Datum: 2017-11-06 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 171106 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta201/

CAD grundkurs (PPU107)

Anmälningskod: MDH-24084 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Kursstart, upprop. Lektion

Civilingenjörsprogrammet i energisystem (YCT01)

Anmälningskod: MDH-43802 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Upprop - Civilingenjörsprogrammet i energisystem - Västerås

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (GCV03)

Anmälningskod: MDH-43803 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Upprop - Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - Eskilstuna

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign (GCE01)

Anmälningskod: MDH-44802 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Programupprop

Civilingenjörsprogrammet i robotik (CCV20)

Anmälningskod: MDH-44813 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
Programupprop Civilingenjörsprogrammet i robotik

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem (GCV02)

Anmälningskod: MDH-44803 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Cross-Cultural Management (FOA117)

Anmälningskod: MDH-23085 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Datakommunikation för inbyggda system 2 (DVA238)

Anmälningskod: MDH-24098 Datum: 2017-11-08 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Moment:
Upprop, Föreläsning #1

Datakommunikation i nätverk I, distanskurs (DVA120)

Anmälningskod: MDH-24108 Datum: 2017-08-28 Tid: 01:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop/Roll-Call on Blackboard

Datakommunikation i nätverk II, distanskurs (DVA224)

Anmälningskod: MDH-24120 Datum: 2017-11-06 Tid: 01:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop/Roll-Call on Blackboard

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104)

Anmälningskod: MDH-24093 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Moment:
U/Upprop / Kursinfo / Föreläsning

Datavetenskapliga programmet (GKV04)

Anmälningskod: MDH-44806 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Omega
Moment:
Programupprop Datavetenskapliga programmet

Datorarkitektur (CDT204)

Anmälningskod: MDH-24033 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Roll call + Introduction

Datornätverk och datakommunikation (TCV21)

Anmälningskod: MDH-44800 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Programupprop

Datorstödd produktutveckling (KPP053)

Anmälningskod: MDH-24115 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Kursstart, upprop

Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet (SOA142)

Anmälningskod: MDH-22008 Datum: 2017-09-02 Tid: 09:00-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Veckoslut
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Kurs- och tentamensinformation/Föreläsning
Kommentar:
Ladda ner studiehandledningen på Blackboard och läs angiven litteratur till den första träffen

Det sociala arbetets juridik (SAA065)

Anmälningskod: MDH-22053 Datum: 2017-09-08 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
E206
Kontakt:
Moment:
Introduktion Rättslig handlingsförmåga

Deutsche Krimis 1 (TYA106)

Anmälningskod: MDH-21016 Datum: 2017-08-28 Tid: 07:59-08:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Separat digitalt upprop per mail till undervisande lärare
(christiane.lahusen@mdh.se) senast 24-08-2017

Differentialekvationer med finansiella tillämpningar (MMA712)

Anmälningskod: MDH-21073 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Kontakt:
Moment:
Roll call and presentation of course

Digitalisering och marknadsföring (FOA142)

Anmälningskod: MDH-23072 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Diskret matematik (MMA122)

Anmälningskod: MDH-21056 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Kontakt:
Moment:
Roll Call, Lecture 1, Ch, 2

Distribuerad programvaruutveckling (CDT402)

Anmälningskod: MDH-24002 Datum: 2017-09-15 Tid: 08:30-09:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Course Introduction

Distriktssköterskors ledarskap och pedagogiska uppdrag (VAE138)

Anmälningskod: MDH-22054 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:

Dynamiska system, iterativa processer och algoritmer (MAA154)

Anmälningskod: MDH-21031 Datum: 2017-09-05 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Moment:
Upprop

Ekonometri (NAA120)

Anmälningskod: MDH-23065 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Roll call, Lecture

Ekonomiska kalkyler och intern styrning (FOA114)

Anmälningskod: MDH-23059 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Ekonomprogrammet (GKE02)

Anmälningskod: MDH-43805 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Kontakt:
Moment:
Upprop - Ekonomiprogrammet - Eskilstuna

Ekonomprogrammet (GKV02)

Anmälningskod: MDH-43804 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop - Ekonomprogrammet - Västerås

Elektriska maskiner (ERA213)

Anmälningskod: MDH-23007 Datum: 2017-11-07 Tid: 15:15-18:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
L1, Upprop, Introduktion, Transformatorn del 1

Elektronik grundkurs (ELA103)

Anmälningskod: MDH-24091 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Registrering och kursinformation

Energieffektivisering (energibesiktning av byggnader) (ERA210)

Anmälningskod: MDH-23018 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Moment:
Upprop och introduktion

Engelska 1: kommunikation (ENA123)

Anmälningskod: MDH-21011 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Kontakt:
Moment:
UPPROP/ROLL CALL & Seminar 1

Engelska 1: litteratur 1 (ENA122)

Anmälningskod: MDH-21010 Datum: 2017-08-31 Tid: 10:15-12:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Moment:
UPPROP/ROLL CALL & Literature seminar 1

Engelska 1: språkfärdighet (ENA121)

Anmälningskod: MDH-21009 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
UPPROP/ROLL CALL & Grammar lecture 1

Engelska 1: språkvetenskap 1 (ENA124)

Anmälningskod: MDH-21012 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Moment:
UPPROP/ROLL CALL & Lecture: lexical semantics

Engelska 3 (ENA301)

Anmälningskod: MDH-21054 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Moment:
Upprop/Roll-call + Social & Regional Variation seminar 1

Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik (ENA303)

Anmälningskod: MDH-21057 Datum: 2017-09-01 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-302
Moment:
American Literature & Eco-Criticism seminar 1

Engelska 3, Social och regional variation (ENA306)

Anmälningskod: MDH-21058 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Moment:
Upprop/Roll-call + Social & Regional Variation seminar 1

Engelska 3, Uppsats i engelska (HEN301)

Anmälningskod: MDH-21061 Datum: 2017-08-31 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-141
Moment:
Essay seminar 1: introduction

Entreprenörskap 1 (INO124)

Anmälningskod: MDH-24017 Datum: 2017-08-30 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
Upprop, intr. av INL1, gruppindelning

Entreprenörskap 2 (INO331)

Anmälningskod: MDH-24034 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursupprop och introduktion

Envariabelkalkyl (MAA149)

Anmälningskod: MDH-21023 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B205
Kontakt:
Moment:
Upprop och Föreläsning 1

Evidensbaserad praktik och utvärdering (SAA064)

Anmälningskod: MDH-22019 Datum: 2017-11-08 Tid: 09:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Roll-call Introduction

Existentiell vägledning (OAV001)

Anmälningskod: MDH-22005 Datum: 2017-09-01 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop

Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld (SAA041)

Anmälningskod: MDH-22015 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
B202
Moment:
Upprop

Farmakologi och förskrivningsrätt (BMA068)

Anmälningskod: MDH-22048 Datum: 2017-12-27 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Kursintro - se Blackboard och inspelad intro

Finansteori (NAA115)

Anmälningskod: MDH-23063 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Moment:
Roll call and Lecture 1

Flervariabelkalkyl (MAA152)

Anmälningskod: MDH-21038 Datum: 2017-08-29 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Roll-Call and lecture 1

Flyg- och rymdsystemteknik (FLA210)

Anmälningskod: MDH-24134 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1

Folkhälsoarbete i primärvård (FHA068)

Anmälningskod: MDH-22052 Datum: 2017-10-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och Hälsa i filosofi, teori och praktik

Folkhälsoekonomi (FHA029)

Anmälningskod: MDH-22049 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Moment:
Upprop, F-N & K kap 1 - 4,

Folkhälsoprogrammet (GKV01)

Anmälningskod: MDH-42800 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Moment:
Upprop Folkhälsoprogrammet och kursintroduktion

Fonetik i ett andraspråksperspektiv (SSA221)

Anmälningskod: MDH-21080 Datum: 2017-11-09 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E207
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Formella språk, automater och beräkningsteori (DVA337)

Anmälningskod: MDH-24054 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Upprop

Forskningsmetoder inom innovation och design 1 (ITE418)

Anmälningskod: MDH-24129 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3116
Moment:
Roll call and Course introduction

Framtid och scenariodesign (INO236)

Anmälningskod: MDH-24027 Datum: 2017-08-28 Tid: 01:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
No roll call on campus, only Blackboard registration

Funktionell säkerhet för säkerhetskritisk mjukvara (DVA445)

Anmälningskod: MDH-24024 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop i Blackboard, Roll call in Blackboard

Fysioterapeutprogrammet (GTV01)

Anmälningskod: MDH-42801 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Fysioterapi: Examensarbete (FYS009)

Anmälningskod: MDH-22000 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
Upprop
Kommentar:
Istället för närvaro vid uppropet kan du kontakta kursansvarig via e-post senast 25 aug.

Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter (FOA224)

Anmälningskod: MDH-23086 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
12%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti

Fördjupningskurs i sociolingvistik (SVA014)

Anmälningskod: MDH-21092 Datum: 2017-11-09 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:

Företagande i samhället (FOA316)

Anmälningskod: MDH-23028 Datum: 2017-11-10 Tid: 13:15-16:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Upprop pch kursintroduktion. CSR workshop

Företagsekonomisk forskningsmetod (FOA307)

Anmälningskod: MDH-23033 Datum: 2017-08-30 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Roll call and Introduction

Förskollärarprogrammet (GFV01)

Anmälningskod: MDH-41816 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-016
Kontakt:
Moment:
Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet (GFE01)

Anmälningskod: MDH-41815 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E307
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet

Global hälsa (FHA021)

Anmälningskod: MDH-22011 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Grafisk form - grundkurs (ITE113)

Anmälningskod: MDH-24043 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Upprop, Introduktionsföreläsning

Grafteori, nätverk och tillämpningar (MAA600)

Anmälningskod: MDH-21048 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Roll call + historical origins

Grammatik (SVA108)

Anmälningskod: MDH-21095 Datum: 2017-08-31 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
Upprop

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (SSA219)

Anmälningskod: MDH-21076 Datum: 2017-09-01 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion, ordbildning uttal

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit (FOA103)

Anmälningskod: MDH-23075 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 (GRE01)

Anmälningskod: MDH-41814 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:30-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C103
Kontakt:
Moment:
Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 (GRM02)

Anmälningskod: MDH-41831 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:15
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Moment:
Programupprop Grundlärarprogrammet 4-6

Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet (VAA005)

Anmälningskod: MDH-22046 Datum: 2017-09-08 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Skriv en presentation av dig själv och publicera den senast 8 september.

Hälsoekonomi (FHA027)

Anmälningskod: MDH-22035 Datum: 2017-08-29 Tid: 12:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
F1 Kursintroduktion

Hälsofrämjande arbete - implementering (FHA042)

Anmälningskod: MDH-22042 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursintroduktion och kort introduktionsföreläsning
Kommentar:
Kursen inleds med en föreläsningsvecka så skaffa boken av Nilsen (red. 2014) redan till kursstart!

Hållbar produktutveckling och produktion (PPU417)

Anmälningskod: MDH-24080 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, Introduktion Lektion

Hållbara energisystem - fördjupningsstudier (ERA306)

Anmälningskod: MDH-23034 Datum: 2017-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
L1, Roll call and introduction

Hållbara energisystem - projekt (ERA305)

Anmälningskod: MDH-23037 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call, Lecture 1, introduction to PRO1

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik (YHT02)

Anmälningskod: MDH-43801 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop - Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Västerås

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik (GHV01)

Anmälningskod: MDH-43806 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Upprop - Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Västerås
Anmälningskod: MDH-43808 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Upprop - Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Västerås

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20)

Anmälningskod: MDH-44804 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Programupprop

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21)

Anmälningskod: MDH-44805 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Programupprop

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01)

Anmälningskod: MDH-44814 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Programupprop

Inbyggda system I (DVA454)

Anmälningskod: MDH-24113 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Moment:
Rollcall/Lecture 1

Industriautomation (PPU418)

Anmälningskod: MDH-24081 Datum: 2017-11-08 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop/ Föreläsning 1

Industridesign, introduktion (PPU208)

Anmälningskod: MDH-24030 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Moment:
Upprop, intro

Industriell excellens (PPU412)

Anmälningskod: MDH-24039 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Course Introduction

Industriell marknadsföring (FOA126)

Anmälningskod: MDH-23062 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Industriell produktion och logistik (PPU210)

Anmälningskod: MDH-24067 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Upprop

Industriella system i datamoln (DVA444)

Anmälningskod: MDH-24021 Datum: 2017-09-01 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
Roll call/Lecture 1

Industrirobotik (DVA414)

Anmälningskod: MDH-24124 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-142
Moment:
Upprop och introducktion

Informationsdesign - webbdesign (KIT126)

Anmälningskod: MDH-24042 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Följ registreringsinstruktionen på http://zoomin.idt.mdh.se/course/kit126d

Informativ animation (ITE237)

Anmälningskod: MDH-24058 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L261
Moment:
Kursupprop och översikt

Informativ animation, fördjupning (ITE325)

Anmälningskod: MDH-24092 Datum: 2017-12-11 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L325
Kontakt:
Moment:
Upprop

Informativ illustration - informationsdesign (DKE20)

Anmälningskod: MDH-44810 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L219
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Informativ illustration - informationsdesign

Informativt berättande (ITE242)

Anmälningskod: MDH-24066 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:30-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Introduktion, upprop

Innovation och kreativitetsledning (INO402)

Anmälningskod: MDH-24037 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Roll Call and Course introduction

Innovationsprogrammet (GKE06)

Anmälningskod: MDH-44801 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Upprop

Interaktiv illustration (KIT309)

Anmälningskod: MDH-24100 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E204
Kontakt:
Moment:
Kursstart, introduktion

International Business Management (SEV25)

Anmälningskod: MDH-43890 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
Roll call - International Business Management - Västerås. Structure and content.
Anmälningskod: MDH-43809 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
Roll call - International Business Management - Västerås. Structure and content.

Internationell marknadsföring (EFO236)

Anmälningskod: MDH-23067 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Internationella marknadsföringsprogrammet (GKV08)

Anmälningskod: MDH-43810 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Upprop - Internationella marknadsföringsprogrammet - Västerås
Anmälningskod: MDH-43811 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Upprop - Internationella marknadsföringsprogrammet - Västerås

Internationellt företagande (FOA220)

Anmälningskod: MDH-23047 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
Upprop

Internationellt och transnationellt socialt arbete (SAA059)

Anmälningskod: MDH-22010 Datum: 2017-10-03 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
B202
Moment:
Upprop och introduktionsföreläsning

Introduktion till arbetslivspsykologi (PSA101)

Anmälningskod: MDH-22028 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Obligatoriskt upprop i Blackboard

Introduktion till avancerade managementstudier (FOA314)

Anmälningskod: MDH-23026 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-122
Moment:
Kursupprop och -introduktion

Introduktion till energiteknik (OAH108)

Anmälningskod: MDH-23002 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Upprop

Introduktion till hållbara energisystem (ERA204)

Anmälningskod: MDH-23032 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-142
Kontakt:
Moment:
Roll call + L1 Introduction + Essay and Blog Assignment

Introduktion till informationsdesign, distanskurs (ITE117)

Anmälningskod: MDH-24045 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop på följande adress,http://zoomin.idt.mdh.se/course/ite117
Inga träffar på campus, endast distans.

Introduktion till innovationsteknik (INO123)

Anmälningskod: MDH-24010 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Kursupprop, introduktion och genomgång av Studiehandledning

Introduktion till miljöteknik (MTK103)

Anmälningskod: MDH-23071 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Moment:
Upprop

Introduktion till miljöteknik (MTK102)

Anmälningskod: MDH-23070 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Invandring och kulturmöten (SSA246)

Anmälningskod: MDH-21018 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Eftermiddag
Kontakt:
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 22-30 augusti.

Java och analytisk finans (MMA710)

Anmälningskod: MDH-21072 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll-call Lecture 1, 2

Kalkyl, grundkurs (MAA141)

Anmälningskod: MDH-21033 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Kammarmusikprogrammet (GKV05)

Anmälningskod: MDH-41833 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:00-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet
Anmälningskod: MDH-41834 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:00-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet
Anmälningskod: MDH-41835 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:00-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet
Anmälningskod: MDH-41836 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:00-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet

Kandidatprogram i språk och humaniora (HHV20)

Anmälningskod: MDH-41800 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
Kandidatprogram i språk och humaniora

Kandidatprogram i teknisk matematik (GKV07)

Anmälningskod: MDH-41820 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Case
Moment:
Kandidatprogram i teknisk matematik Västerås

Kardiologi - Arytmier (BMA052)

Anmälningskod: MDH-22025 Datum: 2017-09-14 Tid: 17:00-20:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
E206
Moment:
Kursintroduktion och anatomifysiologi

Kommunikation i arbetslivet (SVA418)

Anmälningskod: MDH-21089 Datum: 2017-11-10 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Kommunikation i komplexa organisationer (ITE416)

Anmälningskod: MDH-24068 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop, sal L307

Kommunikation och medier (SOA128)

Anmälningskod: MDH-22021 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Kontakt:
Moment:
Introduktionsföreläsning

Kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01)

Anmälningskod: MDH-41905 Datum: 2017-09-07 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
F214
Moment:
Upprop
Anmälningskod: MDH-41906 Datum: 2017-09-07 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
F214
Moment:
Upprop

Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen (FOA001)

Anmälningskod: MDH-23200 Datum: 2017-08-24 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad (VAE152)

Anmälningskod: MDH-22045 Datum: 2018-01-04 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion, Vårdande samtal

Konkurrenskraftiga produktionssystem (PPU414)

Anmälningskod: MDH-24072 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Roll call, Le1, grouping data, see also Blackboard homepage

Konsten att skrämmas - skräcken i kulturen (LIA006)

Anmälningskod: MDH-21037 Datum: 2017-08-30 Tid: 09:00-19:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
LIA006 Konsten att skrämmas är en distanskurs utan fysiska campusträffar. Uppropet sker genom att den som är antagen till kursen skickar ett mejl till kursansvarig Dan Landmark, dan.landmark@mdh.se, den 30 augusti mellan
kl. 09.00 –19.00, och meddelar att man har för avsikt att gå kursen. Du kommer då att registreras på kursen och kursansvarig kommer att kontakta dig med mer information.

Kreativ konceptutveckling 1 (INO235)

Anmälningskod: MDH-24009 Datum: 2017-09-04 Tid: 16:30-19:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Kreativitet i innovationsprocesser (INO125)

Anmälningskod: MDH-24013 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Kreativitet och idé (ITE308)

Anmälningskod: MDH-24088 Datum: 2017-10-02 Tid: 09:30-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursstart

Kredit- och obeståndsrätt (EHA004)

Anmälningskod: MDH-23083 Datum: 2017-12-11 Tid: 08:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Moment:
Upprop, kursintroduktion och föreläsning 1

Kultur och samhälle i Tyskland (TYA110)

Anmälningskod: MDH-21052 Datum: 2017-08-28 Tid: 07:59-08:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Separat digitalt upprop per mail till undervisande lärare (uwe.kjar@mdh.se)
senast 24-08-2017

Kunskapsfilosofi (INO239)

Anmälningskod: MDH-24041 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursupprop

Kvalitets- och underhållsteknik (PPU309)

Anmälningskod: MDH-24076 Datum: 2017-12-01 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Moment:
Upprop och lektion 1

Kvalitetsutveckling och ledarskap (KMT220)

Anmälningskod: MDH-24107 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop, data för gruppering

Kvantberäkningar och information (MAA509)

Anmälningskod: MDH-21043 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll call

Labour Economics (NAA203)

Anmälningskod: MDH-23066 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Lecture and Roll Call

Ledarskap i beteendevetenskapligt perspektiv (PSA104)

Anmälningskod: MDH-22050 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Kontakt:
Moment:
Introduction to Leadership in behavioral science perspective

Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd (PSA309)

Anmälningskod: MDH-22043 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-003
Kontakt:
Moment:
Introduction to the Master's Programme in Health and Welfare

Linjär algebra (MAA153)

Anmälningskod: MDH-21039 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
Roll call & Lecture 1

Linux operativsystem och utvecklingsmiljö (DVA233)

Anmälningskod: MDH-24046 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Litteraturvetenskap 1 (LIA010)

Anmälningskod: MDH-21066 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Ljus och ljud (ITE231)

Anmälningskod: MDH-24044 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L264A
Kontakt:
Moment:
Upprop

Läkemedelsbiverkningar och biverkningsrapportering - utifrån ett sjuksköterskeperspektiv (BMA026)

Anmälningskod: MDH-22022 Datum: 2017-09-26 Tid: 12:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
33%, Blandad
Moment:
Upprop på Blackboard

Lärare och handledning (PEA069)

Anmälningskod: MDH-21111 Datum: 2017-09-25 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
E305
Moment:
Kursintroduktion, Föreläsning teoretiska perspektiv
Anmälningskod: MDH-21110 Datum: 2017-09-27 Tid: 13:30-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
Upprop. Kursstart och föreläsning " Min praktiska yrkesteori"

Lärare och handledning II (PEA092)

Anmälningskod: MDH-21119 Datum: 2017-09-18 Tid: 13:15-16:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
C106
Moment:
Kursupprop, Introduktionsföreläsning

Magisterprogram i företagsekonomi (AGM05)

Anmälningskod: MDH-43901 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop - Magisterprogram i företagsekonomi - Västerås
Anmälningskod: MDH-43905 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop - Magisterprogram i företagsekonomi - Västerås

Magisterprogram i internationell marknadsföring (ZEG23)

Anmälningskod: MDH-43953 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
Upprop - Magisterprogram i internationell marknadsföring - Västerås
Anmälningskod: MDH-43903 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
Upprop - Magisterprogram i internationell marknadsföring - Västerås

Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv (AGM03)

Anmälningskod: MDH-42909 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-14:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv.

Magisterprogram i programvaruteknik (ZCG20)

Anmälningskod: MDH-44900 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Roll-call Software Engineering master
Anmälningskod: MDH-44950 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Roll-call Software Engineering master

Magisteruppsats i svenska (SVA015)

Anmälningskod: MDH-21093 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C110
Kontakt:
Moment:
Upprop

Management (FOA120)

Anmälningskod: MDH-23009 Datum: 2017-08-30 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Marknadsföring 2 (FOA121)

Anmälningskod: MDH-23010 Datum: 2017-08-30 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion, upprop

Marknadskommunikation (FOA143)

Anmälningskod: MDH-23073 Datum: 2017-08-30 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop genomförs i Blackboard under tiden 14 - 30 augusti.

Maskinelement (PPU207)

Anmälningskod: MDH-24028 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Masterprogram i didaktik (GSL01)

Anmälningskod: MDH-41900 Datum: 2017-08-30 Tid: 17:00-20:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Eftermiddag/kväll
Lokal:
E204
Moment:
Upprop för masterprogrammet i didaktik

Masterprogram i Financial Engineering (ZMS20)

Anmälningskod: MDH-41908 Datum: 2017-08-28 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Moment:
Masterprogrammet i Financial Engineering

Masterprogram i hållbara energisystem (AMM02)

Anmälningskod: MDH-43955 Datum: 2017-08-28 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Roll call - Masterprogram i sustainable energy systems - Västerås
Anmälningskod: MDH-43904 Datum: 2017-08-28 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Upprop - Masterprogram i hållbara energisystem - Västerås

Masterprogram i innovation och design (AMM06)

Anmälningskod: MDH-44904 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Programupprop Masterprogram i innovation och design

Masterprogram i intelligenta inbyggda system (GST01)

Anmälningskod: MDH-44901 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Roll-call

Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik (ZKS21)

Anmälningskod: MDH-44903 Datum: 2017-08-28 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L370
Kontakt:
Moment:
Programupprop, Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram

Masterprogram i programvaruteknik (ZCS24)

Anmälningskod: MDH-44902 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Roll-call Software Engineering master
Anmälningskod: MDH-44952 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Roll-call Software Engineering master

Masterprogram i teknisk matematik (AMM04)

Anmälningskod: MDH-41907 Datum: 2017-08-31 Tid: 10:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Kontakt:
Moment:
Programupprop masterprogram i teknisk matematik

Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning Arbetslivsvetenskap (AMM07)

Anmälningskod: MDH-42911 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-003
Kontakt:
Moment:
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap

Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning Socialt arbete (AMM08)

Anmälningskod: MDH-42913 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-003
Kontakt:
Moment:
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete

Masterprogram inom Hälsa och välfärd inriktning Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad (AMM09)

Anmälningskod: MDH-42912 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-003
Kontakt:
Moment:
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning vårdvetenskap med inriktning omvårdnad.

Matematik grundkurs (MAA121)

Anmälningskod: MDH-21046 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Extern lokal
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1. Aros Congress Center.

Matematisk logik med datainriktning (MMA130)

Anmälningskod: MDH-21059 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Roll call + Lecture 1 part 1

Medicinsk behandling av diabetes (BMA074)

Anmälningskod: MDH-22036 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Upprop via webbplattformen Blackboard https://blackboard.mdh.se
Kommentar:
Uppropet sker enligt schema genom att du presenterar dig i webbplattformen Blackboard

Medicinsk teknik ur kliniskt perspektiv (CEL106)

Anmälningskod: MDH-24125 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1

Mekanik II (MFY007)

Anmälningskod: MDH-21051 Datum: 2017-11-07 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Upprop och lektionspass 1

Metoder för att studera hälsa (FHA062)

Anmälningskod: MDH-22013 Datum: 2017-10-02 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Introduktion och upprop

Mikroekonomi fortsättningskurs (NAA122)

Anmälningskod: MDH-23064 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Roll call and Introduction

Modellbaserad utveckling, distans (DVA461)

Anmälningskod: MDH-24121 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
No roll-call on campus. Log in at
ScalableLearning. Detailed information sent directly to registered students

Modellering och simulering (OAH301)

Anmälningskod: MDH-23079 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C105
Moment:
Roll call

Modellteknik (PPU409)

Anmälningskod: MDH-24104 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Upprop, intro

Modern redovisning (FOA317)

Anmälningskod: MDH-23029 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Mänskliga faktorerna (FLA103)

Anmälningskod: MDH-24111 Datum: 2017-09-05 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1

Mångkulturellt socialt arbete (SAA045)

Anmälningskod: MDH-22033 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C104
Moment:
Upprop

Naturvetenskapligt/tekniskt basår (FXM01)

Anmälningskod: MDH-41817 Datum: 2017-08-28 Tid: 12:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Nordiska perspektiv på marknadsföring och management (FOA219)

Anmälningskod: MDH-23055 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Upprop

Numeriska metoder (MMA132)

Anmälningskod: MDH-21055 Datum: 2017-08-31 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Upprop och lektion 1

Numeriska metoder med MATLAB (MMA307)

Anmälningskod: MDH-21063 Datum: 2017-08-30 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Roll call and lecture 1

Nutida perspektiv på managementstudier (FOA315)

Anmälningskod: MDH-23027 Datum: 2017-11-10 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Omvärldsanalys som innovationsteknik (INO238)

Anmälningskod: MDH-24103 Datum: 2017-11-08 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Organisation och ledarskap (FOA303)

Anmälningskod: MDH-23078 Datum: 2017-08-31 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Patientsäkerhet (VAE026)

Anmälningskod: MDH-22024 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop sker på kursplattformen Blackboard måndag 28 augusti mellan kl.08-23.59. Se startsida mdh.se, klicka på länken Blackboard, sedan till patientsäkerhetskursen. Gå du in på forumet Diskussioner och registrerar dig med namn och arbetsområde.
Kommentar:
Du anmäler dig först via lär plattformen Blackboard där kursinformation, schema mm finns

Pedagogik 1-30 (PEA093)

Anmälningskod: MDH-21013 Datum: 2017-08-30 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Upprop Kursinformation

Pedagogik 31-60 (PEA094)

Anmälningskod: MDH-21014 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E309
Moment:
Upprop
Anmälningskod: MDH-21014 Datum: 2017-09-05 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C104
Kontakt:
Moment:
Upprop

Pedagogik 61-90 (PEA084)

Anmälningskod: MDH-21100 Datum: 2017-08-30 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och upprop Delkurs 1 Det pedagogiska forskningsfältet

Pedagogik 91-120 (PEA033)

Anmälningskod: MDH-21109 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C119
Moment:
Tillfälle 1, kursintroduktion

Plats, rum och rörelse (ITE306)

Anmälningskod: MDH-24087 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:30-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursstart

Portföljteori I (MAA314)

Anmälningskod: MDH-21041 Datum: 2017-11-07 Tid: 18:15-22:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Roll call & Lecture 1

Produkt- och processutveckling (PPU424)

Anmälningskod: MDH-24085 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Upprop

Produkt- och processutveckling, introduktion (PPU106)

Anmälningskod: MDH-24073 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Moment:
Upprop, intro

Produktions- och logistikplanering (PPU411)

Anmälningskod: MDH-24079 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Moment:
L1 Registration

Produktionssystemsutveckling (PPU419)

Anmälningskod: MDH-24082 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C104
Kontakt:
Moment:
upprop, Lecture 1

Produktutveckling 1 (PPU204)

Anmälningskod: MDH-24018 Datum: 2017-08-30 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop / Föreläsning 1

Programmering (DVA117)

Anmälningskod: MDH-24094 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Moment:
Upprop / Kursinformation

Programmering av mobila applikationer (DVA232)

Anmälningskod: MDH-24012 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Roll call + Introduction

Programvaruteknik 1: Grundkurs (DVA332)

Anmälningskod: MDH-24049 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-016
Kontakt:
Moment:
L1: Roll-call and course introduction

Projektkurs - Design i samproduktion utifrån Human Centered Design (ITE408)

Anmälningskod: MDH-24128 Datum: 2017-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Moment:
Roll call and presentation of course: (HCD (general ) and project - dyslexia in industry). Room: L307 (Muxlab)

Projektledning (INO110)

Anmälningskod: MDH-24008 Datum: 2017-08-29 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Kontakt:
Moment:
Upprop introduktion
Anmälningskod: MDH-24001 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursinformation

Projektledning för designprojekt (ITE321)

Anmälningskod: MDH-24090 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion ämnet

Projektledning inom innovation och design (ITE419)

Anmälningskod: MDH-24074 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E205
Kontakt:
Moment:
Course start

Projektledning och verksamhetsutveckling (FOA310)

Anmälningskod: MDH-23025 Datum: 2017-08-31 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Psykisk ohälsa, hälsa och återhämtning (VAE150)

Anmälningskod: MDH-22003 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Upprop via lärplattform + egna förberedelser t v 1 (se välkomstbrev)

Psykologi 1-30 (PSA119)

Anmälningskod: MDH-22032 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Kontakt:
Moment:
Upprop & kursstart
Anmälningskod: MDH-22034 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Upprop & kursstart

Psykologi 31-60, inriktning socialpsykologi (PSA114)

Anmälningskod: MDH-22026 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Moment:
F1

Psykologi 61-90 (PSA122)

Anmälningskod: MDH-22037 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
Upprop

Psykopatologi (BMA080)

Anmälningskod: MDH-22020 Datum: 2017-10-02 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Förberedelse inför kursdag 1 (via Blackboard)

Retorik och berättarteknik (ITE239)

Anmälningskod: MDH-24063 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Kursupprop och översikt

Ritteknik och CAD, distanskurs (MTA101)

Anmälningskod: MDH-24015 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 170828 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta101/

Routing och switching i komplexa nät (DVA334)

Anmälningskod: MDH-24050 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Moment:
Upprop

Rumslig gestaltning - informationsdesign (DKE21)

Anmälningskod: MDH-44812 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L219
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Rumslig gestaltning - informationsdesign

Sannolikhetslära (MMA306)

Anmälningskod: MDH-21062 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll-Call + Lecture 1

Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv (VAE103)

Anmälningskod: MDH-22056 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion

Sjuksköterskeprogrammet (GSV03)

Anmälningskod: MDH-42805 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
Programupprop Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet (GSE03)

Anmälningskod: MDH-42803 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Moment:
Programupprop sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet (GSN03)

Anmälningskod: MDH-42802 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-14:45
Studieort:
Nyköping
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E308
Kontakt:
Moment:
Programupprop, studenter antagna vid Campus Nyköping har upprop i Eskilstuna plus information om sjuksköterskeprogrammet kl. 13.15 – 14.45 samt Introduktion om lärplattformen Blackboard kl. 15.00 - 16.

Skrivande i ett medieperspektiv (SVA301)

Anmälningskod: MDH-21091 Datum: 2017-11-09 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Social omsorg i socialt arbete (SAA058)

Anmälningskod: MDH-22009 Datum: 2017-08-30 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
B202
Moment:
Upprop och introduktionsföreläsning

Socialt arbete med barn (SAA044)

Anmälningskod: MDH-22031 Datum: 2017-10-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C105
Kontakt:
Moment:
introduction

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 (SOA133)

Anmälningskod: MDH-22004 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E206
Kontakt:
Moment:
Tema 1
Kommentar:
Läs inför första träff studiehandledningen och rekommenderad litteratur under Tema 1 på Blackboard

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 (SOA134)

Anmälningskod: MDH-22018 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Upprop

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 (SOA135)

Anmälningskod: MDH-22002 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E305
Moment:
Föreläsning om Giddens (1)

Socionomprogrammet (GOM01)

Anmälningskod: MDH-42804 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Moment:
Upprop och programregistrering

Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad (VAE151)

Anmälningskod: MDH-22023 Datum: 2017-11-27 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Kursupprop via lärplattform, förberedelse för GRU1 sam 30/11

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård (ZOJ22)

Anmälningskod: MDH-42900 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E310
Moment:
Programintroduktion anestesi och IVA
Anmälningskod: MDH-42901 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Falun
Omfattning:
100%, Flexibelt lärande
Lokal:
E310
Moment:
Programintroduktion anestesi och IVA

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska (ZOJ21)

Anmälningskod: MDH-42903 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E205
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion, Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot dsk

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård (ZOJ23)

Anmälningskod: MDH-42904 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E310
Moment:
Programintroduktion anestesi och IVA
Anmälningskod: MDH-42905 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Falun
Omfattning:
100%, Flexibelt lärande
Lokal:
E310
Moment:
Programintroduktion anestesi och IVA

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård (ZOJ24)

Anmälningskod: MDH-42907 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Programuppropet, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård via lärplattform + egna förberedelser t v 1 (se välkomstbrev)
Kommentar:
Varannan delkurs i specialistutbildningen ges i Eskilstuna, varannan i Västerås

Speciallärarprogrammet (AUM01)

Anmälningskod: MDH-41901 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop
Anmälningskod: MDH-41902 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop
Anmälningskod: MDH-41904 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop

Specialpedagogprogrammet (AVM01)

Anmälningskod: MDH-41903 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop

Språkvetenskapliga teorier och metoder (SVA017)

Anmälningskod: MDH-21094 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C110
Kontakt:
Moment:
Upprop

Statsvetarprogrammet (GKV06)

Anmälningskod: MDH-43812 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Upprop - Statsvetarprogrammet - Västerås

Statsvetenskap 31-60 (SKA120)

Anmälningskod: MDH-23008 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi
Moment:
Upprop och föreläsning

Stokastiska processer (MMA701)

Anmälningskod: MDH-21067 Datum: 2017-08-29 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-302
Moment:
Roll call and Lecture 1

Strategi och internationell marknadsföring (FOA308)

Anmälningskod: MDH-23038 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Moment:
Roll-call and Introduction

Strukturmekanik 1 (BTA126)

Anmälningskod: MDH-23003 Datum: 2017-11-14 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning

Svensk kriminallitteratur (LIA004)

Anmälningskod: MDH-21029 Datum: 2017-08-30 Tid: 08:00-19:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
33%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
LIA004 Svensk kriminallitteratur är en distanskurs utan fysiska campusträffar. Uppropet sker genom att den som är antagen till kursen skickar ett mejl till kursansvarig Marie Öhman (marie.ohman@mdh.se), den 30 augusti mellan kl. 08.00 –19.00, och meddelar att man har för avsikt att gå kursen. Du kommer då att registreras på kursen och kursansvarig kommer att kontakta dig med mer information.

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår i lärarlyftet) (SSA907)

Anmälningskod: MDH-21600 Datum: 2017-08-26 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Veckoslut
Lokal:
E205
Moment:
Upprop omg5; start Moment 1

Systemiska angreppsätt för innovation (INO335)

Anmälningskod: MDH-24126 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Course introduction, examinations etc.

Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs (DVA328)

Anmälningskod: MDH-24127 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Upprop

Säkerhetskritiska system (DVA437)

Anmälningskod: MDH-24057 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Moment:
Rollcall- Introduction + Project intro

Sår och sårbehandling (BMA070)

Anmälningskod: MDH-22016 Datum: 2017-08-30 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Moment:
Kursintroduktion och föreläsning

Teknisk illustration (ITE212)

Anmälningskod: MDH-24078 Datum: 2017-10-02 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Kursintro och föreläsning, upprop

Teori och metod i andraspråksforskning (SSA228)

Anmälningskod: MDH-21116 Datum: 2017-08-30 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E307
Kontakt:
Moment:
Teori och metod, upprop och Seminarium 1

Teorier och begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap (VAE030)

Anmälningskod: MDH-22030 Datum: 2017-10-02 Tid: 09:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-141
Moment:
Course introduction and lecture

Teorifördjupning i beteendemedicin inom hälsa och välfärd (FYS014)

Anmälningskod: MDH-22012 Datum: 2017-09-12 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion OBS hela kursen samläses med FYS014

Teorifördjupning inom ett valfritt professionellt område (FYS021)

Anmälningskod: MDH-22014 Datum: 2017-09-12 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion OBS hela kursen samläses med FYS014

Textdesign - informationsdesign (DKE22)

Anmälningskod: MDH-44811 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L219
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Textdesign - informationsdesign

Textdesign - teknik och information (ITE326)

Anmälningskod: MDH-24036 Datum: 2017-10-02 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Intro, upprop

Tillämpad matematik (MAA508)

Anmälningskod: MDH-21053 Datum: 2017-08-29 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1
Anmälningskod: MDH-21053 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-302
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Tillämpad matrisanalys (MAA704)

Anmälningskod: MDH-21044 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Roll call and lecture 1

Tillämpade algebraiska strukturer (MAA601)

Anmälningskod: MDH-21049 Datum: 2017-09-07 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll Call and Lecture 1

Trendspaning i teori och praktik (INO106)

Anmälningskod: MDH-24095 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Check-in at Blackboard, no campus roll-call

Trådlös kommunikation och trådlösa nät (DVA242)

Anmälningskod: MDH-24106 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop fö1

Tyska 1 i Tyskland (TYA113)

Anmälningskod: MDH-21175 Datum: 2017-08-18 Tid: 10:15-16:30
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Upprop

Tyska 3 (TYA301)

Anmälningskod: MDH-21065 Datum: 2017-08-24 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Separat digitalt upprop per mail till undervisande lärare (uwe.kjar@mdh.se)
senast 24-08-2017

Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs (TYA208)

Anmälningskod: MDH-21081 Datum: 2017-08-24 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Separat digitalt upprop per mail till undervisande lärare
(uwe.kjar@mdh.se) senast 24-08-2017

Tyska, nybörjarkurs (Nivå 1) (TYA003)

Anmälningskod: MDH-21090 Datum: 2017-09-05 Tid: 17:30-19:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Upprop

Underhåll och tillförlitlighet (PPU420)

Anmälningskod: MDH-24083 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Upprop

Uppvärmningsteknik (ERA110)

Anmälningskod: MDH-23016 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Moment:
Upprop och föreläsning

Utmaningar inom innovation och design (ITE422)

Anmälningskod: MDH-24131 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
B202
Moment:
Upprop

Utställningar och berättande (ITE233)

Anmälningskod: MDH-24051 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
Kursintro + introduktionsföreläsning

Utveckling av industriella system (CDT417)

Anmälningskod: MDH-24005 Datum: 2017-09-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop - Roll call

Utveckling av webbapplikationer (DVA231)

Anmälningskod: MDH-24011 Datum: 2017-08-28 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Roll call + Introduction

Utvecklingspsykologi (PSA116)

Anmälningskod: MDH-22007 Datum: 2017-08-28 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
kursstart/upprop på webplattform

Validering och verifiering av mjukvara (CDT414)

Anmälningskod: MDH-24022 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Introduction/Roll-call

Vektoralgebra (MAA150)

Anmälningskod: MDH-21025 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Upprop & Föreläsning 1

Vektoralgebra, grundkurs (MAA140)

Anmälningskod: MDH-21034 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop & Föreläsning. Aros Congress Center.
Anmälningskod: MDH-21047 Datum: 2017-09-01 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursinfo
Anmälningskod: MDH-21036 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Upprop, föreläsning linjära ekvationssystem

Verksamhetsstyrning (FOA222)

Anmälningskod: MDH-23057 Datum: 2017-10-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv (FOA221)

Anmälningskod: MDH-23056 Datum: 2017-08-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E307
Moment:
Upprop och introduktion

Vetenskap och design (ITE238)

Anmälningskod: MDH-24060 Datum: 2017-10-02 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Introduktion, upprop

Vetenskaplig metod 1 (OAH104)

Anmälningskod: MDH-23054 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Upprop samt föreläsning

Vetenskaplig teori och metod (PPU415)

Anmälningskod: MDH-24105 Datum: 2017-08-28 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Course introduction.

Vetenskapliga forskningsmetoder (FHA011)

Anmälningskod: MDH-22038 Datum: 2017-10-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Vetenskapliga metoder (VAE057)

Anmälningskod: MDH-22039 Datum: 2017-08-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E304
Moment:
Kursstart Vetenskapliga metoder, introduktion, upprop

Vetenskapligt manuskript i energi- och miljöteknik - process, metod och genomförande (OAH304)

Anmälningskod: MDH-23090 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:30-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-545
Kontakt:
Moment:
Rollcall, discussing projects

Visualisering 3 (ITE240)

Anmälningskod: MDH-24065 Datum: 2017-08-28 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3116
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion/Föreläsning 1/Avrostning

Visualisering och skiss (ITE101)

Anmälningskod: MDH-24069 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop

Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom (BMA002)

Anmälningskod: MDH-22001 Datum: 2017-10-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Kursintroduktion

Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa (VAE014)

Anmälningskod: MDH-22006 Datum: 2017-08-30 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop i webplattform

Webbpublicering (ITE211)

Anmälningskod: MDH-24077 Datum: 2017-08-29 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Intro

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola (GAM02)

Anmälningskod: MDH-41827 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Ämneslärarprogrammet
Anmälningskod: MDH-41832 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Ämneslärarprogrammet
Anmälningskod: MDH-41828 Datum: 2017-08-28 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Ämneslärarprogrammet