Välkomstdag 15 januari 2018

 

Välkommen till Mälardalens högskola! Inled din studietid med att bli ordentligt välkomnad av Mälardalens högskola och studentkåren den 15 januari. Under den här välkomsttimmen får du information om både högskolan och campusstäderna. Efter välkomsttimmen blir du guidad på campus av din linjeförening och du får lära känna dina studiekamrater. Missa inte detta!

Tid och plats
Studenter antagna till Eskilstuna:
Aula collegium klockan 10:00-11:00

Studenter antagna till Västerås:
Alfa klockan 10:00-11:00

Studenter antagna till Södertälje är välkomna till välkomstimmen i Eskilstuna.
 

 

Här för dig - Introduktionsföreläsning 16 och 18 januari

 

Som ny student är det mycket att lära sig! Vi har därför samlat den viktigaste information som du behöver i en späckad föreläsning. Föreläsningen hålls av flera personer från olika delar av högskolan och är fylld av smarta tips på hur man klarar studierna så bra som möjligt. Gå på föreläsningen och gör dig förberedd inför dina studier.

Studenttorget   Biblioteket

Lärplattformar  

Funktionsnedsättning   Studenthälsan

Tid och plats:
Studenter antagna till Eskilstuna:
16 januari, Aula Collegium, klockan 12:00-13:00

Studenter antagna till Västerås:
18 januari,  Alfa, klockan 12:00-13:00

Studenter antagna till Södertälje är välkomna till introduktionsföreläsningen i Eskilstuna.