Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på högskolan. Därför erbjuder högskolan olika typer av stöd och hjälp för att du ska kunna studera på samma villkor som alla andra studenter

Hjälpmedelsbeställning till tentamen

Du anmäler dig till tentamen via Ladok för studenter. För att beställa hjälpmedel fyller du sedan i formuläret "Beställning av hjälpmedel" (till höger på sidan) och skickar det till studenttorget@mdh.se, senast tio dagar före tentamenstillfället.

Vid frågor, vänligen kontakta studenttorget på telefon 021 – 10 13 10. 

Detta erbjuder Mälardalens högskola studenter med funktionsnedsättning:

  • Särskilda resurser för stöd.
  • En tillgänglig fysisk miljö.
  • Möjligheter till individuell planering av studierna.
  • Möjlighet att anpassa studierna tillsammans med en studievägledare.

För att erhålla kompensatoriska stödåtgärder på grund av en funktionsnedsättning krävs:

  • Ett intyg om stödåtgärder från samordnare/handläggare. Intyget gäller i ett läsår med möjlighet till förnyelse efter samtal med samordnare/handläggare.
  • Studenten ska uppvisa en utredning eller diagnos gjord av en specialist inom den aktuella funktionsnedsättningen. Med funktionsnedsättning menas en varaktig nedsättning såsom läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, samt fysisk, psykisk eller neurologisk funktionsnedsättning.

Ansökan om stöd

Du börjar med att göra en digital ansökan i NAIS, www.nais.uhr.se. Där laddar du också upp intyg om din funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog eller logoped. Därefter blir du inbjuden till möte med en samordnare för att diskutera ditt individuella behov av stöd. Samordnaren skriver sedan ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du visar för lärare/examinator som sedan tar beslut om de rekommenderade stödåtgärderna.

Intyg om särskilt pedagogiskt stöd
Det intyg du får med dig ifrån samordnaren är tidsbegränsat och rekommenderar oftast stöd och anpassningar för en specifik utbildning eller kurs. Det särskilda pedagogiska stödet ska vara en del av din utbildning.

I början av en kurs
När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren, tala om vilka behov du har och visa upp ditt intyg du fått av samordnaren. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren. Gör ansökan på www.nais.uhr.se

Allmänt stöd