Studievägledare på akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Mikael Lindberg , 021-10 13 99, ansvarar för följande utbildningar:

 • Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF) 180 hp i Västerås
 • International Business Management (IBM) 180 hp i Västerås
 • Magisterprogrammet i företagsekonomi 60 hp i Västerås
 • Magisterprogrammet i internationell marknadsföring 60 hp i Västerås
 • Masterprogrammet i hållbara energisystem 120 hp i Västerås
 • Kurser inom ämnesområdena företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och historia

 

Christer Öhman , 021-10 16 80, ansvarar för följande utbildningar:

 • Ekonomprogrammet 180 hp i Eskilstuna och Västerås
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp i Västerås
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik180 hp i Västerås
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem 300 hp i Västerås
 • Kurser inom ämnesområdena byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap och statistik

Boka tid Med Christer Öhman

Susanne Porswald , 021-10 16 17, ansvarar för följande utbildningar:

 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 300 hp
 • Statsvetarprogrammet, 180 hp i Västerås
 • Kurser inom ämnesområdet statsvetenskap