Kombinera elitidrott med studier

Du som elitidrottare har under din studietid på MDH möjligheter till anpassad studiegång, neddragning av studietakten och individuell studieplanering.

Tillsammans med din studievägledare för den utbildning du läser ( program/kurs) sätter du upp en plan för hur du ska kunna utbilda dig samtidigt som du idrottar.

För att få möjlighet till anpassad studiegång på grund av elitidrott måste din idrott ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 71  specialidrottsförbund (SF). Utdrag ur Riksidrottsförbundets nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer:

  • En RIU-/EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
  • Med ”potentiell” menas att en elitidrottsstudent inom individuell idrott (a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, (b) bedöms på sikt (2–5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå.
  • Lagbollidrott (a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, (b) spelar i högsta serien.
  • Med ”aktuell” menas att en elitidrottsstudent är kontinuerligt uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS och Paralympics)
  • Via sitt SF genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.(RF, 2018).

 

För dig som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under din utbildning gäller följande:

  • Behöriga VFU studenter som är elitidrottare kan ansöka om särskild ort hos VFU handläggare samtidigt med ordinarie webbanmälan.
  • Elitidrottaren kan i mån av plats beviljas placering på särskild ort, inom de landsting och kommuner där akademin har avtal.
  • Riksidrottsförbundet bedömmer om en student är elitidrottare.

Första steget är att lämna in en ansökan till ditt idrottsförbund som i sin tur intygar att du uppfyller någon av kriterierna som beskrivs ovan. När du fått tillbaka blanketten kontaktar du Susanne Porswald, central studievägledare.

Ansökningsblankett att lämna till ditt idrottsförbund (docx 52 kB)

 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Susanne Porswald, central studievägledare

Telefon 021-101617

susanne.porswald@mdh.se