Sen anmälan

Sista anmälningsdag till höstens utbildningar 2017 var den 18 april, därefter stängdes anmälan. De kurser och utbildningar där det kan finnas lediga platser kvar, öppnar sedan för sen anmälan den 14 juli. Sen anmälan görs på antagning.se.

Om du är behörig kan du antas i mån av plats, efter alla som sökt i tid. Behöriga sena sökande antas i tur och ordning efter det datum som komplett anmälan lämnats. Ingen meritvärdering görs. Alla som reservplaceras till kursen/programmet kommer att antas om plats finns, före de som gör en sen anmälan.

Även om en kurs fortfarande är öppen för anmälan efter sista anmälningsdag så innebär det alltså inte att du är garanterad en plats.

Du kan ladda upp dokument som styrker din behörighet via dina sidor på antagning.se, alternativt skicka dokumenten till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Du kan följa din anmälan på antagning.se. Om du blir antagen, reservplacerad eller bedöms sakna behörighet till den sökta kursen får du besked om detta via e-post.