Din motivation och empati för att förstå, stötta och stärka gör stor skillnad för den enskilda människan. Du är med och skapar förutsättningarna för människor i grupp och som individer.

 

– Det vi går igenom, från folkhälsoproblem till forskningsresultat, ger en bra bas att stå på. Dessutom visar externa föreläsare hur man praktiskt kan använda sina kunskaper inom olika yrken.

Linnea Paulsson, student på Folkhälsovetarprogrammet.

Läs hela intervjun med Linnea om hennes utbildningsval

 

Program på grundnivå

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna
Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Västerås
Folkhälsoprogrammet, 180 hp
Fysioterapeutprogrammet, 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Eskilstuna
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Nyköping
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Södertälje
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås
Socionomprogrammet, 210 hp

Program på avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet, 90 hp
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 hp
Masterprogrammet inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap, 120 hp
Masterprogrammet inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete, 120 hp
Masterprogrammet inom hälsa och välfärd inriktning vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, 120 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, 60 hp

Magisterkurser

Magisterexamen i folkhälsovetenskap (60 hp)
Magisterexamen i fysioterapi (60 hp)
Magisterexamen i vårdvetenskap (60 hp)

 

Linnea berättar om hur det är att plugga till folkhälsovetare