Kombinera elitidrott med studier

Du som elitidrottare har under din studietid på MDH möjligheter till anpassad studiegång, neddragning av studietakten och individuell studieplanering.

Tillsammans med din studievägledare för den utbildning du läser ( program/kurs) sätter du upp en plan för hur du ska kunna utbilda dig samtidigt som du idrottar.
För att få möjlighet till anpassad studiegång på grund av elitidrott måste din idrott ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 71  specialidrottsförbund (SF). Du måste tillhöra någon av följande kategorier:

  • Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag.
  • Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen.
  • Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare och förbundsdomare.

För dig som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under din utbildning gäller följande:

  • Behöriga VFU studenter som är elitidrottare kan ansöka om särskild ort hos VFU handläggare samtidigt med ordinarie webbanmälan.
  • Elitidrottaren kan i mån av plats beviljas placering på särskild ort, inom de landsting och kommuner där akademin har avtal.
  • STC bedömer om en student är elitidrottare.

Första steget är att lämna in en ansökan till ditt idrottsförbund som i sin tur intygar att du uppfyller någon av kriterierna som beskrivs ovan. När du fått tillbaka blanketten kontaktar du Susanne Porswald, central studievägledare.

Ansökningsblankett att lämna till ditt idrottsförbund (docx 109 kB)

 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Susanne Porswald, central studievägledare

Telefon 021-101617

susanne.porswald@mdh.se