Lärarutbildning

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Genom forskningsbaserad utbildning och praktik på förskolor och skolor i regionen ger vi dig verktygen som rustar dig för ett av världens viktigaste yrken.

– Jag ska se till att eleverna får en tillräckligt stabil grund att stå på, men jag vill också göra undervisningen lustfylld. Då är det lättare att lära sig.

Johan Asmus, student på Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3.

Läs hela intervjun med Johan om hans utbildningsval

Program på grundnivå

Förskollärarprogrammet, 210 hp Eskilstuna

Förskollärarprogrammet, 210 hp Västerås

Förskollärarprogrammet, 210 hp distans

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Eskilstuna

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Västerås

Grundlärarprogrammet, inriktning, grundskola årskurs 4-6, 240 hp

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskola, 300-330 hp

Program på avancerad nivå

Masterprogrammet i didaktik, 120 hp

Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Speciallärarprogrammet i lärarlyftet, 90 hp

Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp