Lärarutbildning

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Genom forskningsbaserad utbildning och praktik på förskolor och skolor i regionen ger vi dig verktygen som rustar dig för ett av världens viktigaste yrken.

 

 

– För mig känns verkligen läraryrket 100 procent rätt. Det finns få saker så givande som att bidra till att andra utvecklas.

Ted Kling, student på ämneslärarprogrammet. Ted ska bli gymnasielärare i svenska och engelska. 

Läs hela intervjun med Ted om hans utbildningsval

 

MDH:s lärarprogram på grundnivå

Förskollärarprogrammet, 210 hp Eskilstuna

Förskollärarprogrammet, 210 hp Västerås

Förskollärarprogrammet, 210 hp distans

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Eskilstuna

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Västerås

Grundlärarprogrammet, inriktning, grundskola årskurs 4-6, 240 hp

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskola, 300-330 hp

MDH:s lärarprogram på avancerad nivå

Masterprogrammet i didaktik, 120 hp

Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Speciallärarprogrammet i lärarlyftet, 90 hp

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp

Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

 

Övningsskolor förbereder lärarstudenter inför deras framtida yrkesliv

En betydelsefull del av förskollärar- och lärarutbildningen är den del som utförs ute i verksamheter där studenter får möjlighet att testa teorier i praktiken. Sedan hösten 2014 är MDH ett av 15 utvalda lärosäten som deltar i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor.

Se filmen om hur det här går till