Lärarutbildning

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Genom forskningsbaserad utbildning och praktik på förskolor och skolor i regionen ger vi dig verktygen som rustar dig för ett av världens viktigaste yrken.

 

 

– För mig känns verkligen läraryrket 100 procent rätt. Det finns få saker så givande som att bidra till att andra utvecklas.

Ted Kling, student på ämneslärarprogrammet. Ted ska bli gymnasielärare i svenska och engelska. 

Läs hela intervjun med Ted om hans utbildningsval

 

MDH:s lärarprogram på grundnivå

Förskollärarprogrammet, 210 hp Eskilstuna

Förskollärarprogrammet, 210 hp Västerås

Förskollärarprogrammet, 210 hp distans

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Eskilstuna

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Västerås

Grundlärarprogrammet, inriktning, grundskola årskurs 4-6, 240 hp

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskola, 300-330 hp

MDH:s lärarprogram på avancerad nivå

Masterprogrammet i didaktik, 120 hp

Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Speciallärarprogrammet i lärarlyftet, 90 hp

Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Passar jag som lärare?

Förutom ett genuint intresse för undervisningsämnet, är det bra om du är empatiskt lagd samt att du är kommunikativ och har fallenhet för ledarskap och pedagogik. Dessutom är det inte så dumt med ett visst mått av kreativitet och flexibilitet, för att bättre kunna förstå varje enskild elevs behov.

I serien lärarkandidaterna får du en bra bild av vad läraryrket är. Här får tre unga personer chansen att prova på att vara lärare till allt från surrande sjuåringar till självsäkra gymnasieelever. Till sin hjälp har de några av Sveriges vassaste pedagoger.

 

 

3 av fyra lärare rekommenderar läraryrket

En opinionsundersökning som Lärarnas tidning låtit Skop göra bland 1000 grundskollärare visar att tre av fyra (73 procent) av de tillfrågade lärarna skulle rekommendera andra att välja yrket. 

De vanligaste skälen för att göra det är att man upplever läraryrket som roligt, utvecklande och viktigt samt att man får mycket tillbaka i arbetet med eleverna.

– Resultatet bekräftar den bild som jag får när jag möter lärare. Det finns en enorm lärarstolthet och de jag träffar lyfter fram precis de fördelarna med yrket som ni fått fram i er undersökning, sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en kommentar till Lärarnas tidning när undersökningen presenterades tidigare i år.Hon poängterade att det är få jobb som skänker sådan glädje, är så meningsfullt och gör sådan påtaglig skillnad för andra, som läraryrket.Endast drygt två av tio lärare i undersökningen skulle inte rekommendera yrket till andra.

Källa: Lärarnas tidning, 2017-01-17

Lärarna äger arbetsmarknaden: ”Överraskad att det gick så fort”

 

Sverige skriker efter lärare och med över 5 000 lediga jobb att söka är det de nyutexaminerade lärarnas arbetsmarknad. Fråga bara Lisa Friberg som fick sitt drömjobb direkt efter examen från MDH.

Läs mer om Lisa Friberg, hur hon tycker det är att studera på MDH och varför hon ville bli lärare.

Övningsskolor förbereder lärarstudenter inför deras framtida yrkesliv

En betydelsefull del av förskollärar- och lärarutbildningen är den del som utförs ute i verksamheter där studenter får möjlighet att testa teorier i praktiken. Sedan hösten 2014 är MDH ett av 15 utvalda lärosäten som deltar i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor.

Se filmen om hur det här går till