Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp

Som ämneslärare påverkar du framtiden och är en förebild för ungdomar. Du undervisar i ett eller flera ämnen som du tycker är intressanta, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7-9. Under utbildningen får du ämneskunskaper och både teoretiska och praktiska verktyg med 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en grund- eller gymnasieskola i regionen.

Utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen.  

Mälardalens högskola har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid Mälardalens högskola tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig rustad för ditt framtida yrkesliv.

Ämneslärarprogrammets kurser läses på campus i såväl Eskilstuna som Västerås. 

Utbildningens innehåll

I ämneslärarprogrammet varvas ämnesstudier, ämnesdidaktik och studier i utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att i praktiken tillämpa dina kunskaper. 

Utbildningsvetenskaplig kärna – 60 hp 
Här får du kunskaper inom områden som är viktiga och centrala i din kommande yrkesroll  som lärare. Du läser till exempel om skolans organisation och styrdokument, lärande och utveckling, demokrati och värdegrund, specialpedagogik samt läraryrkets samhällsuppdrag.

Ämnesstudier
Du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: engelska, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Under utbildningen får du gedigna ämneskunskaper samtidigt som du studerar ämnesdidaktik, som handlar om hur du undervisar i dina ämnen. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas arbetar du med uppgifter inom utbildningsvetenskap samtidigt som dina undervisningsämnen. Det gör att du lär dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning redan under studietiden.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – 30 hp
I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får möjlighet att använda dina kunskaper i praktiken. Du tillbringar sammanlagt 20 veckor på en övningsskola. Mälardalens högskola har ett väl utvecklat samarbete med skolor i Västmanland och Sörmland där du handleds av erfarna och skickliga lärare i de ämnen som du valt. Du blir placerad på en övningsskola som Mälardalens högskola har avtal med. I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås och Köping i verksamheten, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Framtid och jobb

Ämneslärare är ett bristyrke inom flera ämnen, och du blir eftertraktad på arbetsmarknaden. Din examen gör dig behörig att arbeta antingen i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. För dig som vill finns möjlighet att läsa vidare senare i livet, exempelvis till specialpedagog eller speciallärare. Tjänster som lektor och förstelärare gör det möjligt att göra karriär som lärare. Efter din examen finns det även möjlighet att söka till forskarutbildning inom didaktik.