Analytical Finance, 180 hp

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Genom solida kunskaper i matematik kommer du bland annat att lära dig att göra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantera finansiella portföljer.

Utbildningen

Utbildningen ger dig en solid grund inom matematik/tillämpad matematik och nationalekonomi. Du får även kunskaper inom företagsekonomi. För att på bästa sätt förbereda dig för en karriär inom finansvärlden används avancerad finansiell programvara och programmeringsspråk i undervisningen. Programmets fokus är att använda avancerade matematiska verktyg för att lösa verkliga problem.

Under utbildningen kommer du både att undervisas av lärare som är yrkesverksamma inom finansbranschen och av lärare från akademin.

Analytical Finance är internationellt orienterat och programmet ges helt på engelska. Det lockar såväl internationella som svenska studenter. 

Inriktningar

Det första året erbjuder kurser i matematik/tillämpad matematik, nationalekonomi och företagsekonomi. Under det andra året får du fritt välja en inriktning inom antingen matematik/tillämpad matematik eller nationalekonomi. Inom inriktningen matematik/tillämpad matematik kan du under det tredje året välja att ytterligare specialisera dig inom antingen finansiell matematik eller inom tillämpad matematik

Framtid och jobb

Inom den moderna finansbranschen finns en stor efterfrågan på matematiker med kunskaper i finans och nationalekonomi. Programmet Analytical Finance är noga anpassat för att möta denna efterfrågan. 

Med en examen från programmet kommer du att ha konkurrenskraftiga kvalifikationer för att få en attraktiv tjänst på en bank, inom investering- eller försäkringsbranschen på en statlig myndighet eller ett finansiellt institut.

Med en kandidatexamen i matematik/tillämpad matematik kan du få en tjänst på företag som arbetar med informationsteknik och andra teknikområden. 

Du kommer också att ha möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom att läsa det tvååriga masterprogrammet i Financial Engineering eller det tvååriga masterprogrammet i teknisk matematik som ges vid Mälardalens högskola.