Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna

Som beteendevetare utvecklar du en fördjupad förståelse för hur människor fungerar i olika sammanhang. Du studerar människan som individ, i grupp och inom organisationer samt som samhällsmedborgare och får tillgång till en bred arbetsmarknad med många möjliga yrkesval.

Utbildningen

Programmet bygger på huvudområdena pedagogik, psykologi och sociologi. Med utgångspunkt från dessa tre områden riktas programmet mot arbetsliv, kommunikation och hälsa. Du utvecklar färdigheter i samtalsmetodik, presentationsteknik, utvärdering och ledarskap och fördjupar dig i ett av de tre huvudområdena. Du utvecklar även ditt synsätt på såväl dig själv som de människor du kommer att möta i din yrkesutövning och bygger upp ett professionellt förhållningssätt där du kommer att kunna reflektera, förstå sammanhang, tillföra perspektiv och utveckla en verksamhet framåt. En referensperson från arbetslivet kan hjälpa dig att koppla dina kunskaper till praktiskt arbete.

Framtid och jobb

Samhällsutvecklingen har lett till såväl ökade möjligheter som ökade krav på människor. Överallt behövs därför personer med förståelse för andra människors livssituation. Beteendevetare återfinns inom flera sektorer på arbetsmarknaden vilket ger dig många valmöjligheter. Arbetsmarknaden utvecklas mest inom personalområdet samt områden där man arbetar med att stödja och bistå människor. Många beteendevetare arbetar som handläggare eller utredare, i olika personalfunktioner samt med stöd och rådgivning och inte sällan i arbetsledande befattning. De flesta beteendevetare arbetar självständigt med att möta människor och hantera sociala situationer.

Du som vill fördjupa dig inom arbetsliv, organisation, ledarskap och hälsa, har möjlighet att efter din kandidatexamen läsa magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv eller masterprogrammet inom hälsa och välfärd med inriktning arbetslivsvetenskap.