Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

Idag sker utvecklingen av både datorer och nätverk snabbt och allt fler enheter kopplas upp mot internet. Samhället är beroende av kompetenta nätverkstekniker som förstår tekniken och ser nya möjligheter. Här får du lära dig det som krävs för att arbeta professionellt med datornätverk och datakommunikation. 

Utbildningen

Datornätverk och datakommunikation är ett tvåårigt program där du får lära dig att teoretiskt och praktiskt hantera små lokala och stora globala datornätverk.  
Under utbildningen kommer du att arbeta i olika projekt och grupparbeten för att utveckla din förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornät. Programmet ger kunskaper för att kunna ta internationella certifikat från företag, som till exempel Cisco Systems och Amazon Web Services.  

Samverkan med näringslivet är en viktig del i programmet och vi har en nära relation till nätverksbranschen. Du få möta gästföreläsare från branschen, forskare och tidigare studenter. 

Inom utbildningen får du tillgång till NetCenters labbsalar och distanslabbet NetLab, som båda har  utrustning som uppdateras regelbundet. I våra kurser på grundläggande nivå använder vi dessutom simulatorer (Packet Tracer), vilket tillsammans med NetLab innebär att du kan labba var du vill, när du vill. 

Den avslutande kursen innehåller ett mer omfattande projektarbete, där ett datornätverk implementeras med olika tjänster som förekommer i olika nätverk.  

Framtid och jobb

Som nätverksexpert öppnas dörren till en spännande arbetsmarknad med många varierande arbetsuppgifter och du har stora möjligheter att få en anställning efter avslutad utbildning. Du kan arbeta med lokala och globala nätverk, data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

Efter programmet kan du välja att läsa vidare till en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.