Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

Idag sker utvecklingen av både datorer och nätverk snabbt och allt fler saker runt omkring oss kopplas upp mot internet. Samhället är beroende av kompetenta nätverkstekniker. På det här tvååriga programmet lär du dig det som krävs för att arbeta professionellt med datornätverk och datakommunikation.

Utbildningen

Datornätverk och datakommunikation är ett tvåårigt program där du får lära dig att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån små till stora globala datornätverk. Kurserna som ingår i utbildningen ger kunskap inom datakommunikation i nätverk, trådlösa nät, avancerad routing och switching, säkerhet och optimering av komplexa nät, nätverk i inbyggda system, nätverksoperativsystem i datornätverk som till exempel Linux samt projektledning. Det ingår även kurser i nätverksinriktad script- och C-programmering.

Inom kurserna får du tillgång till våra labbsalar som är fullt utrustade med routrar, switchar och brandväggar. I våra kurser på högre nivå använder vi istället NetLab som ger möjlighet att arbeta på distans, men det är fortfarande skarp utrustning som används. Utrustningen uppdateras regelbundet så att vi kan följa de förändringar som sker i protokoll och hårdvara.

Programmet ger kunskaper för att ta internationella certifikat från företag som till exempel Cisco Systems. Under utbildningen kommer du att arbeta i olika projekt och om du har en idé finns möjlighet att genomföra den i samarbete med ett företag. I den avslutande kursen gör du ett mer omfattande projektarbete som till exempel kan handla om att implementera nätverk, tjänster i nätverk, serverlösningar eller utveckling av nätverksrelaterad programvara. Efter programmet kan du välja att läsa vidare till en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.

Utbildningens innehåll

I NetCenters labbsalar har vi skarp utrustning (routrar, switchar och brandväggar) som regelbundet uppdateras för att vi ska kunna använda de senaste teknikerna.

Netlab är en annan möjlighet för dig som student att kunna arbeta via internet med utrustningen under dygnets alla 24 timmar. I alla profilkurser (nätverkskurser) ingår olika projekt/praktiska prov så att vi kan examinera dig och därmed garantera din förmåga att konfigurera, designa, bygga och underhålla komplexa datornät.

Vår ISP ger möjlighet till nätverkslaborationer i realtid med våra utbildningspartners (nationellt som internationellt).

Framtid och jobb

Detta är ett ständigt expanderande yrkesområde. Kommunikationslösningar är navet i vårt samhälle. Som nätverksexpert öppnas dörren till en spännande arbetsmarknad med många varierande arbetsuppgifter. Du kan arbeta med lokala och globala nätverk, data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.