Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

Sverige ligger på femte plats i världen över vilka som använder mest el per invånare. Det ställer krav på energieffektivisering och förmågan att ställa om till förnybara energikällor, världen över. På energiingenjörsprogrammet ligger fokus på praktisk energiteknik, i nära samarbete med näringslivet. Här lär du dig att som framtidens energiingenjör hitta lösningar för ett hållbart samhälle. 

Utbildningen

Programmets fokus ligger på praktisk energiteknik. Utbildningen börjar med baskunskaper i energiteknik och kurser i matematik. Under andra och tredje året går du vidare med mer tillämpade kurser där självständiga uppgifter, laborationer och projekt genomförs. Det finns två olika inriktningar: 

Elektroteknik: Fokus ligger på elektriska installationer, elektroteknik och elnät. Det är begränsat antal plaster på denna inriktning.

Värmeteknik: Fokus ligger på hur kraftvärmeverk och uppvärmnings- och ventilationssystem fungerar samt kan dimensioneras och optimeras.

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Som student på energiingenjörsprogrammet kommer du under din utbildning besöka flera närliggande kraftvärmeverk, turbintillverkare, biogasanläggningar samt en rad andra samarbetspartners inom energiområdet. Programmet får även besök från olika företag i form av gästföreläsare och handledare. Du får också göra praktiska mätningar i laborationer och utvärdera riktiga anläggningar.

Framtid och jobb

Den pågående omställningen till förnybara energikällor och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik. Exempel på yrkesroller efter utbildningen är projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör och arbetsledare. Framtida arbetsgivare finns främst inom energibolag, konsultföretag, inom bygg- och fastighetsbranschen och inom offentliga verksamheter, som kommuner och myndigheter. Det finns även möjlighet hos tillverkare och leverantörer av energiteknik. Efter din examen finns även möjlighet att fortsätta studera på vårt masterprogram i hållbara energisystem, och därefter söka till forskarutbildning.