Master's programme in Financial Engineering, 120 hp

Masterprogrammet i Financial Engineering ger dig fördjupade kunskaper inom matematik och ekonomi/finans. Du lär dig exempelvis att göra kvantitativa analyser på finansiella marknader och att hantera finansiella portföljer. Som utexaminerad kommer du att vara efterfrågad för ledande befattningar inom den internationella finansvärlden. 

Utbildningen

Financial Engineering är en väl utformad masterutbildning som tillhör det populära utbildningsområdet finansiell matematik. Under utbildningen får du lära dig teoretiska och kvantitativt datorbaserade matematiska metoder för finansiell analys som löser verkliga finansiella problem. 

Du läser bland annat finansiell matematik, finansieringslösningar, programvara för riskhantering och finansiell verksamhet, försäkringsmatematik, tillämpad statistik, stokastiska processer och simulering. För att på bästa sätt förbereda dig för ett arbete inom finansbranschen används avancerade finansiella programvaror och programmeringsspråk systematiskt i undervisningen. Som student har du även möjlighet att vara delaktig i forskningsverksamhet. 

Under utbildningen kommer du att undervisas av lärare som är yrkesverksamma inom finansbranschen tillsammans med lärare från akademin. 

Detta masterprogram är internationellt orienterat och undervisas helt på engelska.

Framtid och jobb

Som utexaminerad kommer du att ha mycket konkurrenskraftiga kvalifikationer för att få ledande befattningar på bank, på börsen, i investmentbolag, inom försäkring eller på ett finansiellt mjukvaruföretag, inom regeringen eller ett finansiellt institut.

Alumner från programmet återfinns i ledande befattningar över hela världen. Du har även möjlighet att fortsätta din utbildning på doktorsnivå vid Mälardalens högskola eller vid ett annat högklassigt lärosäte eller universitet var som helst i världen.