Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

Det här är en Sverigeunik utbildning inom området tillförlitliga system. Du lär dig att utveckla elektronik- och datorsystem som inte får göra fel. Användningsområden är framtidens flygplan och rymdfarkoster, men även fordon som till exempel bilar och tåg, eller medicinteknisk utrustning. Programmet är framtaget i nära samverkan med svenska industriföretag och bygger på internationellt framstående forskning.

Utbildningen

På det här programmet lär du dig att designa system som är tillförlitliga, det vill säga system som måste fungera korrekt i alla situationer. Du läser mycket elektronik och datavetenskap, eftersom dagens elektronik- och datorsystem i exempelvis fordon blir allt mer komplexa. Syftet är att erbjuda nya funktioner och samtidigt komma ifrån den mänskliga faktorn som orsakat många allvarliga olyckor, men för att lyckas med det krävs det att de nya systemen är pålitliga.

I programmet väljer vi att titta extra på hur man jobbar med den här typen av system inom flyg- och rymdindustrin. Anledningen är att det är där man idag har mest kunskap om hur tillförlitliga system ska designas. I flygplan har exempelvis avancerade styrsystem och autopiloter använts framgångsrikt under lång tid. Inom rymdindustrin finns stor erfarenhet om hur man designar system som ska skickas ut i rymden och fungera under lång tid i extrem miljö utan att en människa kan utföra service eller reparationer på dem. Därför innehåller programmet kurser som beskriver grundteknikerna inom flyg- och rymdområdet och till viss mån även den omgivande miljön för flyg- och rymdsystem.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen startar med ett år av introduktions- och grundkurser inom ämnesområdet. Här får du en inblick i hela områdets bredd med allt från aerodynamik till datorer. Under året genomför du ett projektarbete där du får använda dina kunskaper från de första kurserna för att bygga en enkel farkost som ska utföra ett givet uppdrag. Under programmets andra och tredje år fördjupar du dig inom vissa delområden och läser kurser i matematik och fysik.

Under de sista åren på programmet ägnar du dig åt vidare fördjupning med fokus på att kunna förstå och designa tillförlitliga system. Det femte och allra sista läsåret består av ett större projektarbete där du arbetar tillsammans med andra studenter i ett realistiskt industriprojekt. Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom tillförlitliga system och då väljer du det användningsområde som du själv är intresserad av.

Representanter från några av Sveriges största industriföretag har deltagit i utvecklingen av programinnehållet, för att säkerställa att du får kompetens som efterfrågas av branschen. I programmet kommer du även få kontakt med industrin genom gästföreläsningar, projektarbeten, och exjobbet.
 

Framtid och jobb

Med en examen från det här programmet är du attraktiv på en global arbetsmarknad inom många olika branscher. Dina kunskaper begränsas inte till användningsområdet flyg- och rymdsystem, utan du kan arbeta inom all fordonsindustri, med system i såväl flygplan och rymdfärjor som i bilar, båtar och tåg. Du kan även arbeta med medicinteknik, energiproduktion eller inom andra områden där tillförlitlighet är en viktig faktor för att undvika kostsamma processavbrott och skador på miljö och människor.