Folkhälsoprogrammet, 180 hp

På folkhälsoprogrammet, som fick bäst betyg i den senaste nationella utvärderingen, får du både den kunskap och kompetens du behöver för att skapa förutsättningar för människor att må bra. Arbetet för en folkhälsovetare kan innebära att påverka, planera och utveckla människors hälsa och livsstil inom verksamheter som exempelvis kommuner, landsting, privata företag och hjälporganisationer.

Utbildningen

Programmet ger dig en bred kunskap inom folkhälsovetenskap, arbetslivskunskap och hälsofrämjande arbete. Detta kombineras med kommunikation, ledarskap, ekonomi och entreprenörskap – sett ur ett hälsoperspektiv. Du lär dig att kartlägga och analysera olika gruppers hälsotillstånd samt identifiera, genomföra och utvärdera förbättringsåtgärder. Därutöver får du konkreta verktyg och metoder att använda vid praktiskt folkhälsoarbete. Detta innebär att du som utexaminerad folkhälsovetare har den kompetens och förmåga som krävs för ditt framtida yrkesliv inom olika hälsoområden. Utbildningen genomsyras av tät kontakt med arbetslivet genom bland annat projektarbeten, praktik, examensarbete samt genom externa föreläsare från olika delar av samhället. 

Framtid och jobb

Som folkhälsovetare kan du arbeta med att utveckla och främja hälsan på olika nivåer. Du bedömer och förbättrar hälsan för den enskilda personen, påverkar en grupps hälsa eller planerar och utvecklar för en god hälsa inom olika organisationer alternativt på samhällsnivå. Med en examen från folkhälsoprogrammet kan du till exempel arbeta som projektledare, samordnare eller strateg inom hälsoområdet. Din arbetsplats kan vara en personalavdelning på ett företag, inom kommun och landsting, företagshälsovården, en idrottsorganisation eller i en humanitär hjälporganisation. I och med att entreprenörskap ingår i utbildningen, finns även bra förutsättningar för att starta eget inom hälsoutveckling. Du som vill fördjupa dig inom arbetsliv, organisation, ledarskap och hälsa, har möjlighet att efter examen läsa magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv eller masterprogrammet inom hälsa och välfärd med inriktning arbetslivsvetenskap. En ytterligare karriärväg är att du fördjupar dig inom folkhälsovetenskap som forskare.