Förskollärarprogrammet, 210 hp, distans

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, estetiska ämnen och no/teknik. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Utbildningen

Förskollärarprogrammet leder till en förskollärarexamen. Du kan läsa programmet i både Eskilstuna, Västerås och på distans beroende på vad som passar dig och din studiesituation bäst.

Läs mer om hur det är att studera förskollärarprogrammet på distans på Mälardalens högskola. 

Mälardalens högskola har lång erfarenhet av förskollärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsförskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid Mälardalens högskola tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig rustad för ditt framtida yrkesliv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre områden som varvas och vävs ihop till en helhet:

Utbildningsvetenskaplig kärna - 60 hp
Här läser du kurser som berör centrala kunskapsområden för förskollärare och anknyter till din kommande yrkesroll. Du läser bland annat om förskolans organisation och styrdokument, lärande och utveckling, demokrati och värdegrund, specialpedagogik samt förskolläraryrkets samhällsuppdrag.

Förskolepedagogiskt område - 120 hp
Inom förskolepedagogiskt område läser du till exempel kurser inom förskolepedagogik som ger dig goda kunskaper om barns lek och lärande. Du får även ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska, matematik, estetiska ämnen och NO/teknik. Leken som pedagogiskt verktyg betonas genomgående i hela utbildningen, då leken har stor betydelse för barns kunskapsutveckling och omvärldsförståelse.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - 30 hp
I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får praktisk erfarenhet av att planera, genomföra och utveckla förskolepedagogisk verksamhet, under ledning av erfarna förskollärare. VFU-tiden omfattar 20 veckor men du har även kontakt med din övningsförskola i övriga kurser.

VFU:n genomförs på någon av övningsförskolorna i regionen som Mälardalens högskola har avtal med. I Västmanland och Södermanland ingår följande kommuner i verksamheten: Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala och Strängnäs. Det betyder att du som student kommer att bli placerad på en övningsförskola i någon av dessa kommuner när du genomför din VFU. Det gäller även de som läser förskollärarprogrammet på distans.

Läs mer om utbildningens studiegång.

Framtid och jobb

Det finns ett stort behov av välutbildade förskollärare. Mälardalens högskola har ett väl utvecklat samarbete med regionens kommuner och förskolor, vilket ger dig värdefulla kontakter inför framtiden. Att arbeta som förskollärare är både utvecklande och stimulerande och för dig som vill finns möjligheter att senare läsa vidare till exempelvis till specialpedagog eller en masterutbildning i didaktik.