Informativ illustration - informationsdesign, 180 hp

Informativ illustration handlar om att skapa olika informativa bilder. Under utbildningen lär du bland annat att skapa vetenskaplig illustration, teknik illustration, och informationsgrafik. Du lär dig även att skapa bilder i 3D och att animera.

Utbildningen

Du kommer att skapa bilder som förklarar sammanhang, händelser och objekt. Du kommer att lära dig att analysera problem för att skapa tydliga bilder så att människor lätt ska kunna få information efter behov och förutsättningar. Det kan vara läromedelsbilder, tidningsgrafik, informationsgrafik, instruktionsbilder eller bilder i manualer – för tryck eller skärm. Det finns alltid ett syfte med de bilder du skapar. Bilderna ska också alltid vara målgruppsanpassade.

Du tränar teckning och bildskapande och får lära dig teorier kopplade till färg, perspektiv, kommunikation, grafisk form, retorik, kognition och perception, animation, interaktion samt 3D-modellering och ljussättning. 

För att skapa bilder för olika behov och kommunicera med kunder så lär du dig skissteknik, jobba i grupp och presentera dina bilder. För att föra in dina bilder i olika sammanhang så lär du dig även programvaror för grafisk formgivning. Allt detta har du nytta av under hela yrkeslivet.

Vissa kurser läser du tillsammans med programmen Rumslig gestaltning och Textdesign. Informationsdesign är ditt ämne och när du slutfört utbildningen har du en filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration.

Lokaler och tekniska resurser
Du har tillgång till en studio/ateljé med utrustning anpassad för dina behov som illustratör. Du kommer också ha tillgång till ett antal program för att skapa två -och tre dimensionellt bild, animation och interaktion. Det finns även möjlighet till 3D-printning och storbildsutskrifter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen baseras på både individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar, laborationer, seminarier, workshops och projektarbete är vanliga undervisningsformer. Vi bedriver studioundervisning med inslag av workshops med ett tätt samarbete mellan studenter och lärare. Vi samverkar även med experter från näringslivet, andra universitet samt företag, kommuner och skolor.

Antagningsprov

Godkända arbetsprover krävs för att bli behörig till programmet. 

Framtid och jobb

Tidigare tidigare studenter jobbar i dag inom flera områden där man använder informativ illustration. Exempelvis så jobbar våra tidigare studenter med informationsgrafik, teknikillustration och visualisering av arkitektur. Studenter som läst informativ illustration finns även inom flera andra områden då efterfrågan på illustration finns inom hela samhället.

 Efter examen kan du studera vidare på vårt internationella masterprogram Innovation och Design, för att sen kunna gå vidare i forskarutbildning.