Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp

För att lösa samhällets utmaningar behövs ingenjörer som kan lyfta blicken, samarbeta och driva på förändring i stort och i smått. Att kombinera förståelse för teknikens utveckling med ekonomiska och sociala perspektiv är också av största vikt. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är tillsammans med näringsliv och offentlig sektor designat för att ge dig rätt verktyg för att du ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är en femårig utbildning som står på tre ben – en teknikbas, matematik och industriell ekonomi och organisation – ämnesområden som står för sig själva men som också integreras i specifika kurser. Unikt med programmet är dess fokus på att arbeta med förändring och förmågan att vara en drivande kraft i en organisation, redan från start. Att ha kunskap om tekniska system men samtidigt ha förståelse för ekonomi och mänskligt samspel är centralt.

Första året är gemensamt för alla och utgör en bred grund för programmet. Här kombineras kurser inom industriell ekonomi och organisation, integrationskurser om hållbar utveckling och projektledning, matematik, fysik och programmering.

Från och med andra året läser du som student en av tre inriktningar som en teknikbas:

  • Datavetenskap
  • Energiteknik
  • Produkt- och processutveckling 

Här får du specifik kunskap om din inriktning men fortsätter också läsa gemensamma kurser inom områden som industriell ekonomi och organisation, matematik och innovationsteknik. Du får en inblick i hur företag fungerar samt hur verksamheter drivs och kan organiseras. 

Tredje året avslutas med ett projektarbete där du tillämpar och fördjupar det du har lärt dig. Under tredje året blir du, beroende på vilken teknikbas du har tagit, antagen till en av fyra fördjupningar – IKT för ett samhälle i förnyelse, framtidens energi, hållbara produktionssystem, samt industriell management för hållbar förnyelse. Även här förekommer integrationskurser vid sidan av de avancerade tekniska kurserna och kurser i industriell ekonomi och organisation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Industriell ekonomi förnyar traditionella ingenjörsprograms upplägg genom att förena kurser i teknik, matematik, management och ekonomi samt genom att ha integrationskurser där personer från olika forskningsområden samarbetar för att tillsammans ge dig en mångfacetterad utbildning. Pedagogiken är fokuserad på studentens aktiva lärande, med projektarbeten, workshops, case och seminarier som viktiga inslag.  Programmet ges i nära samarbete med internationellt erkända forskare, näringsliv och offentlig sektor vilket ökar möjligheten att du som student får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Som ingenjör utexaminerad från detta program kommer du att göra en skillnad!

Framtid och jobb

Det finns en stark efterfrågan på ingenjörer inom industriell ekonomi med den profilen som MDH erbjuder, både på den nationella och den internationella arbetsmarknaden. Exempel på situationer då denna typ av kompetens efterfrågas är när man behöver leda/koordinera tekniska specialister; när man behöver koordinera/leda och projektleda teknisk utveckling; när man behöver teknik för att utveckla en verksamhet eller en affär; när man arbetar i en organisation som är teknikintensiv eller när man arbetar i en organisation som behöver utvärdera/interagera med tekniska organisationer. Utbildningens profil lämpar sig inte bara för personer som avancerar till ledande positioner i stora organisationer, utan också för personer som blir entreprenörer, som arbetar med bredare ansvarsområden på mindre organisationer eller som utför uppgifter där integrationen av management och teknik är central (som tex projektledare).

Exempel på yrkesroller är projektledare, affärsutvecklare, konsult, analytiker, verksamhetsutvecklare, produktchef, industriell marknadsförare eller teknisk säljare, inköpare eller processingenjör. Efter din examen finns även möjlighet att söka forskarutbildning. Framtida arbetsgivare finns inom flertal branscher och i offentlig verksamhet såsom myndigheter och kommuner.