Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp

Det här är en bred utbildning inom produktion, processutveckling och logistik. Här får du en inblick i alla delar som bygger en framgångsrik och hållbar företagsorganisation. Du blir en kreativ ingenjör som kan driva egna projekt.

Utbildningen

Under denna utbildning får du kunskaper om hur ett framgångsrikt och hållbart företag fungerar, från att en idé kläcks till att en produkt utvecklas, tillverkas och säljs. Du lär dig ekonomi, projektledning, gruppsamverkan, och förbättring av arbetssätt och produkter. Dessutom ingår transportoptimering, resurssnål produktion och samspelet människa – teknik samt många projekt med våra forskare och företag. Du har även möjlighet att få betalt sommarjobb inom branschen.

Utbildningens innehåll

Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram är en treårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. Det är en bred utbildning inom industriell ekonomi, logistik och innovation. I utbildningen övas förmågan att arbeta med logistikoptimering, produktionsteknik, lean produktion och inköp. Andra viktiga inslag rör hållbar utveckling, vetenskaplig metodik och projektledning.

Du gör normalt minst tre projekt med direkt företagskoppling under din utbildning, vanligen flera beroende på dina kursval. Resultaten brukar vara högt uppskattade av deltagande företag. Du kan dessutom välja att göra upp till två praktikkurser, CO-OP, under sommartid.  Våra examensarbeten görs till övervägande delen som projekt inom företag där de normala förväntningarna är att arbetet kommer att ge konkreta och praktiska förslag till lösningar och förbättringar. Det brukar bli väl uppfyllt. Din praktiska erfarenhet av processer och metoder för konkurrenskraftig produktion och arbete i nätverk uppskattas av företagen.

Framtid och jobb

Under utbildningens sista projekt, ditt examensarbete, jobbar du vanligtvis skarpt mot ett företag, och får därmed goda kontakter inför det kommande arbetslivet. Efter utbildningen kan du också välja att fortsätta plugga på vårt civilingenjörsprogram inom samma ämne eller jobba med projektledning, resurseffektiv/lean produktion, logistik, eller inköp som logistikutvecklare eller materialplanerare.