Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp

Här lär du dig metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter. Vi jobbar med produktutveckling, konstruktion och industriell design, och du lär dig att hantera hela processen från idé till färdig produkt.

Utbildningen

Utbildningens tyngdpunkt ligger på att få ett industriellt designperspektiv på produkter. Du lär dig att skapa en produktlösning där egenskaper som exempelvis funktion, ergonomi, hållfasthet och materialval beaktas. För att gestalta dina goda idéer har du tillgång till prototypverkstäder och testlabb av hög klass under hela utbildningen. Du har också möjlighet att få sommarjobb inom branschen.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i detta program är bland annat är konstruktion, industriell design och produktion. Här hittar du också tydliga inslag om hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.

Under det första året läser du produktskapande kurser, industriell design, matematik, teknik och naturvetenskap. Sedan följer projekt- och processmetodik med övning i att ta fram produkter, både för hand och med datorprogram som CAD- och CAM.

Under det andra året läser du konstruktion och produktutveckling med fokus på produktions- och kvalitetsarbete samt samspelet mellan människa och teknik.

Och under det tredje året väljer du bland tre profiler. Profilblocken kan kombineras med varandra och ger även möjlighet till kursval efter eget intresse. Utbudet av profiler anpassas för varje år mot det aktuella behovet från studenter och arbetsmarknad. Dessa tre profiler kan du välja på:

  • Produktdesign - industriell design
  • Produktdesign - konstruktion
  • Produktion och logistik 

Produktutveckling/design: Fokus inom denna profil är innovation och design. Du lär dig hur olika designstrategier kan användas för att leda en innovation till affärsmässig framgång. I profilen behandlas designprocessen från idé till slutfört beställt uppdrag. Du får stora möjligheter att utveckla din skapande förmåga. Du lär dig hur du kan genomföra ett professionellt designuppdrag.

Produktutveckling/konstruktion: Här du får fördjupad kunskap om hur du utvecklar produkter och metoder för att åstadkomma moderna konstruktioner. Profilen fokuserar på materialval, beräkning och dimensionering.

Innovativ produktion och logistik: Denna profil behandlar konkurrenskraftig produktion. Viktiga delar är produktionsförbättring, kvalitetssäkring och logistik. Dessutom ingår moderna metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och resurseffektiv/ lean produktion. Du blir bra på att analysera problem inom produktionsprocessen och att se till att det ständigt sker förbättringar som stärker verksamheten.  

Du får en praktisk introduktion till våra verkstäder i din första kurs så att du kan ta fram modeller och prototyper i de följande kurserna. Du har dessutom möjlighet att göra upp till två praktikkurser, CO-OP, under sommartid. Du får praktisk färdighet i datorstödd konstruktion, CAD, med möjlighet till tillvalskurs.  Du gör normalt minst tre projekt direkt mot företag under din utbildning, vanligen flera beroende på dina kursval. Resultaten är uppskattade av deltagande företag och blir bra referenser för dig. Flera kurser avslutas med en utställning där deltagarna presenterar sina resultat och sina praktiskt framtagna modeller och prototyper. Examensarbetet görs som ett projekt inom ett företag. Företagens förväntningar, att arbetet ska ger konkreta lösningar och förbättringar, brukar bli väl uppfyllt.

Framtid och jobb

Efter tre år av studier kan du tillverka produkter som uppfyller företagens behov och som överträffar användarnas förväntningar. Under utbildningen jobbar du ofta med externa projekt hos företag och får ett bra kontaktnät, vilket ökar chanserna till bra jobb. Efter examen har du möjlighet att fortsätta studera på vårt civilingenjörsprogram inom samma ämne. Du kan även söka jobb som till exempel produktutvecklare, konstruktör, produktionsingenjör eller projektledare.