Innovationsprogrammet, 180 hp

Nya innovationer har alltid utvecklat vårt samhälle, på senare tid kanske snabbare än någonsin. Överallt behövs människor som kan leda sådana utvecklingsprocesser, som vet hur man på ett framgångsrikt sätt tar en idé och gör den till verklighet. På det här programmet lär du dig det. 

Utbildningen

Innovationsprogrammet handlar om att utveckla din egen, andras och organisationers innovativa och kreativa förmåga. Du lär dig hur innovationsprocesser fungerar och får utveckla verktyg och metoder för att leda en idé från uppkomst till marknad. Du lär dig också hitta beröringspunkter mellan teknikvetenskap, företagsekonomi och beteendevetenskap. 

Unikt för innovationsprogrammet är att vi tar ett större grepp om innovation; utöver organisation, teknik och ledarskap belyser vi även individens och gruppens kreativitet samt betydelsen av nätverk. Hos oss utvecklar du en förmåga att se helheten; att leda processer för att skapa nya produkter, tjänster eller organisationer.

Under studietiden får du chansen att stegvis delta i och leda projekt tillsammans med företag och andra organisationer. Det ger goda möjligheter att knyta kontakter för din framtida karriär. Du fördjupar dig teoretiskt och praktiskt inom innovation, kreativitet och produkt- och processutveckling. Tillsammans med dina kurskamrater har du alla möjligheter att under din utbildning prova på att axla olika roller och träna på att omvandla idéer till verklighet. 

Dina studier leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet innovationsteknik. 

Utbildningens innehåll

Under programmets första år bygger du upp din kunskap om huvudområdet innovationsteknik. Du läser bland annat introducerande kurser som projektledning, entreprenörskap, processer för värdeskapande och produktionsteknik. Efter första året har du utvecklat en kompetens som bidrar till att du kan arbeta i olika former av utvecklings- och innovationsprojekt.

Under programmets andra år fördjupas din förståelse och du får i ännu högre grad tillämpa dina förvärvade kunskaper i praktiken. Du läser bland annat tillämpad projektledning, entreprenörskap 2 och innovation- och förändringsledning. Vidare läser du kurser inom additiv tillverkning, vilket ger dig kunskap att använda teknik för egna skapande syften. Efter andra året har du utvecklat din förmåga att leda andra i utvecklings- och innovationsprojekt.

Under programmets tredje år får du möjlighet att själv påverka inriktningen på dina studier. Termin fem fördjupar du dig i valfritt ämne inom utbildningen, och du har möjlighet att studera en termin utomlands. I termin sex avrundar du dina studier med ett examensarbete samt kursen konceptrealisering där du ges möjlighet att förverkliga din projektidé.

Framtid och jobb

Inom alla branscher behövs människor som kan leda utvecklingsarbete. Med en examen från innovationsprogrammet har du den grund som krävs för att leda komplexa processer. Du kan jobba med att driva produkt-, organisations-, idé-, affärs-, eller personalutveckling inom näringsliv och offentlig sektor, eller i eget företag. Du kan söka tjänster som exempelvis projekt- eller processledare, innovation manager eller produkt- eller tjänsteutvecklare.